Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 
TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ - YAZILARIMIZ - MAKALELER
 

Bankalar Hak-Hukuk ve Yargı Tanımıyor

Kriz döneminin faturası emekçi kesimlere, dar gelirlilere çıkartılırken Başbakanın da içinde yer aldığı en yetkili ağızlardan bankaların ( 2009 yılı için ) karlarını artırdıkları ballandıra ballandıra anlatılmaktadır. Bankaların karlarını artırmış olmalarında şaşılacak bir durum yoktur. Çünkü Türkiye’deki gibi bankaların tüketicileri kaz gibi yolduğu, soyup soğana çevirdiği bir başka ülke yoktur.

Ülkemizdeki bankalar, hiçbir ülkede olmadığı kadar tüketicilerden haksız bedeller almakta, tüketicilerin hesaplarından kesintiler yapmaktadır. Bankaların kendilerinden kaynaklanan ayıplı hizmetleri nedeniyle tüketiciler zarara uğratılmakta, ancak, bankalar herhangi bir sorumluluk üstlenmeyi ve kendilerinden kaynaklanan tüketicinin zararını karşılamayı kabul etmemektedirler.

Bankaların yapmış olduğu haksız uygulamalar karşısında tüketici lehine verilen yargı kararlarına bankalarca saygı gösterilmeyip aynı haksız tavırlarını sürdürmeye devam etmektedirler.

Diğer taraftan, yasaların, örneğin, Tüketicinin Korunması Hakkında Yasa’nın tüketicilere karşı bankalara yüklemiş olduğu sorumluluklara bankalarca uyulmamaktadır.

BANKALARIN YASA VE YARGI KARARLARINA AYKIRI ŞİKAYET KONULARINA ÖRNEKLER

Bankaların, yasa ve yargı kararlarına aykırı uygulamalarına ilişkin Tüketici Hakları Derneği’ne gelen şikâyet konularından bazıları aşağıda okuyucularımızın görüşlerine sunulmuştur.

• Bankaların, kredi kartlarından Yargıtay Kararına aykırı olarak haksız yere aldıkları yıllık kart ücretleri

• Bankaların tüketicilerle yaptıkları sözleşmelerin bir örneğini Tüketicinin Korunması Hakkında Yasa’ya aykırı olarak tüketicilere vermemeleri

• Tüketicilerin hesaplarından haksız yere hesap işletim ücreti almaları

• Tüketicilerin kredi kartları ya da banka kartları ile ATM’lerden çektikleri para karşılığında tüketicilerden belirli miktarda ücret almaları, ancak bu konuda tüketicilere bilgi vermemeleri

• Tüketicilerin ATM’lerde kalan ya da sıkışan kartlarının başkaları tarafından alınarak tüketicilerin hesabından para çekmeleri karşısında, bankalar tarafından hiç bir önlem alınmadığı için tüketicinin kendisinden kaynaklanmayan bu sorun karşısında bankaların sorumluluk kabul etmemesi ve tüketicilerin mağdur olmalarına neden olmaları

• Tüketici bankaya olan borcunu kapattıktan sonra, “borcu yoktur” yazısı istemesinin karşılığında bankanın tüketiciye bu yazıyı belli bir ücret karşılığında vermek istemesi

• Bankaların eşitlik ilkesine aykırı ayrımcı hizmetleri

• Bankanın haksız yere aldığı hesap işletim ücreti karşısında tüketici lehine mahkeme kararı olmasına karşın, aynı bankanın aynı tüketiciden yeniden hesap işletim ücreti alması ya da bankaların bu ücreti almaya devam etmeleri

• Tüketicinin borcu yoktur yazısı olmasına karşın yıllar sonra tüketicinin banka tarafından borçlu çıkartılması

• Tüketicilerin asgari ödeme tuzağına düşürülmesi

• Tüketicilerin kredi almalarını teşvik etmek, bu nedenle de çocukları ve gençleri baskı unsuru olmaları için çeşitli konulardaki tüketici kredisi reklâmlarında araç olarak kullanmaları ve gereksiz tüketimi pompalamaları

• Tüketicinin borcunu ödediği halde kara listeden çıkartılmaması ve sicil affı uygulanmaması

• Tüketicilerin çeşitli şekillerde zarar görmelerine ve mağduriyetlerine neden olan bankaların hizmet ayıpları ve kusurları, hizmette gecikmeler

• Bankaların internet bankacılığı işlemlerinde EFT için aldığı ücrete 01.01.2010 tarihinden itibaren %150 zam yapması

TÜKETİCİLERE UYARI VE ÖNERİLER

Tüketiciler, Yargıtay Kararına göre yıllık kart ücretini öncelikle ilgili bankalardan istesinler.
Bazı yerel mahkeme kararlarında da belirtildiği gibi, tüketiciler 10 yıl geriye dönük yıllık kart ücretini talep edebilirler.

Tüketiciler, bankalarca hesaplarından kesilen hesap işletim ücreti ve benzeri haksız ücretlerin kendilerine iade edilmesi için öncelikle ilgili bankalara ya da banka şubelerine başvuruda bulunsunlar.

Tüketiciler, bankalardan kredi ya da kredi kartı veya benzeri kart alırken sözleşmeyi okumadan, anlamadan imzalamasınlar. Öncelikle, sözleşmenin boş olan bir suretini alarak inceleyip ya da incelettirip sözleşmedeki şartların hangilerinin haksız şart olduğunu öğrendikten sonra sözleşmeyi imzalasınlar.

Bankalar, Tüketicinin Korunması Hakkında Yasa’nın 6.maddesine göre sözleşmenin bir suretini tüketiciye vermek zorundadırlar. Ancak, yazımızda yer alan şikayet konularında da değinildiği gibi genellikle sözleşmenin bir sureti tüketicilere verilmemektedir. Tüketiciler, mutlaka imzaladıkları sözleşmenin bir suretini istesinler.

Tüketiciler, sözleşmeyi imzalarken yıllık kart ücretini kabul etmediklerini, eğer sözleşmede başka bir haksız şart ya da şartlar varsa, tüketiciler bu haksız şartları da kabul etmediklerini belirtip, sözleşmeye not düşerek bu koşullarda sözleşmeyi imzalasınlar.

Tüm bu konularla ve yaşanılan sorunlarla ilgili olarak öncelikle tüketicilerin Tüketici Hakları Derneği’ne başvuruda bulunarak yardım almalarında kendileri için yarar bulunmaktadırlar.


Turhan ÇAKAR
Tüketici Hakları Derneği
Genel Başkanı