Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 
TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ - YAZILARIMIZ - MAKALELER
 

Haksız Bandrol Ücretine İptal Davası

3093 Sayılı Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Gelirler Yasası'na göre, Kuruma devamlı ve yeterli gelir kaynağı sağlamak üzere radyo, televizyon, video ve birleşik cihazlardan bandrol ücreti alınmaktadır. Söz konusu bandrol ücretlerinin kapsamı 1987 yılında yayımlanan 3383 Sayılı Yasa, 20.12.2004 tarihli ve 2004/8331 Sayılı Kararname ile genişletildi. En son, 17 Ekim 2009 tarih ve 27379 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15482 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bandrol ücretlerinin kapsamı daha da genişletildi. Bu son değişikliğe göre, radyo ve televizyon olmadığı halde radyo veya televizyon yayınlarını almaya yarayan cihazlar ile radyolu ve/veya tv'li cihazlardan %8 bandrol ücreti alınacaktır. Oysa, 3093 Sayılı Yasa, esas işlevi radyo, televizyon ya da video olan cihaz üzerinden alınacak ücretleri düzenlemektedir.

Radyo, televizyon gibi cihazların dışında kalan ve asıl işleri bu olmayan radyolu, tv'li cihazlardan badrol ücreti alınması tüketici haklarına aykırı ve haksız bir uygulamadır.

Tüketici Hakları Derneği, bu haksız uygulamaya yol açan 2009/ 15482 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1.maddesi ile getirilen değişikliklerin tamamının, 2.ve 3. maddeleri ile 4 nolu yürürlük maddesinin yürütmesinin durdurulmasına ve iptaline ilişkin 16.12.2009 tarihinde dava açmıştır.

Tüketici Hakları Derneği Hukuk Komisyonu Üyesi ; Avukat Emre Baturay Altınok'un hazırlamış olduğu dava dilekçesinin önemli bölümleri aşağıda okurlarımızın görüşlerine sunulmuştur.

BANDROL ÜCRETİ ALINACAK RADYOLU VE TV'Lİ CİHAZLAR

Maliyetlerine ve tüketiciye satış fiyatlarına %8 oranında yansıtılan bandrol ücretinin alınacağı radyo ve tv yayınlarını almaya yarayan cihazlar ile radyolu ve tv'li cihazlar şunlardır: Radyo veya televizyon yayınlarını almaya yarayan cep telefonları, Radyolu ve/veya TV’li ışıldak, Radyolu ve/veya TV’li saat, Radyolu kulaklık, Radyolu fotoğraf makinesi,Radyolu adımsayar, Radyolu kalemler, Radyo ve/veya TV’li banyo sistemleri, Radyo/TV yayını alabilen navigasyon cihazları, Radyo ve/veya televizyon eklentili koşu bantları, Radyo ve/veya televizyon eklentili buzdolapları, İnternet radyo cihazları,DVD-VCD player ve benzerleri, Radyo veya televizyon yayınlarını almaya yarayan set up box cihazları, FM tuner kartı, TV tuner kartı, MP3/MP4 çalar ve benzerleri,Her türlü uydu alıcısı, Ev sinema sistemleri, bu sayılanların dışında kalan ve radyo ve/veya televizyon

TÜKETİCİLERİN YAYGIN OLARAK KULLANDIĞI CİHAZLAR

Tüketicilerin en çok kullandığı cep telefonları, DVD-VCD player, mp3/mp4 çalar ve benzerleri, ev sinema sistemleri, uydu alıcısı cihazlardan alınan bandrol ücretleri hakkında Tüketici Hakları Derneği'nin dava dilekçesindeki görüşleri aşağıdadır.

CEP TELEFONLARI

Bakanlar Kurulu kararına göre radyo veya televizyon yayınlarını almaya yarayan cep telefonları ücretlendirme kapsamında yer almaktadır. 3093 Sayılı Kanunun amacı radyo, televizyon, video ve birleşik cihazlardan alınacak ücretleri düzenlemektir. Yani Kanun, esas işlevi radyo, televizyon ya da video olan bir cihaz üzerinden alınacak ücretleri düzenlemektedir. Oysa ki günümüzde neredeyse tüm cep telefonlarında radyo özelliği bulunmakta ve her gecen gün cep telefonlarındaki televizyon fonksiyonu da artmaktadır. Ancak televizyon ya da radyo özelliği olan cep telefonlarının esas işlevi konuşmak, mesaj göndermek vb. eylemlerdir. Herhangi bir cep telefonunun radyo ve televizyon özelliği olması yalnızca cep telefonunun fonksiyonunu artırır esas işlevi baki kalır. Bu nedenle esas ve nihai amacı radyo ve televizyon yayınlarını almak olmayan cep telefonlarının dava konusu işlemle ücretlendirmeye tabi tutulması hukuka aykırıdır. Öte yandan belki de hiçbir zaman cep telefonundaki radyo fonksiyonunu kullanmayan vatandaşın haksız yere Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumuna fazladan para aktarması anlamına gelir ki bu da Tüketici Haklarına aykırıdır.

DVD-VCD PLAYER

Bu cihazların “Radyo-TV Alıcısı” işlevi bulunmamaktadır. Radyo-TV yayınlarından bağımsız olarak, daha önce DVD-VCD üzerine yapılan kayıtları oynatmak/okumak suretiyle TV’de izleme imkanını sunmaktadır. Zaten yürürlükteki mevzuat gereği TV için bandrol ücreti ödendiğinden, DVD-VCD player için de ikinci bir bandrol ücreti ödenmesi hakkaniyet ölçütlerine aykırıdır.
Bu cihazların bağımsız olarak çalışanları olduğu gibi bilgisayar üzerine takılarak (enerjisini bilgisayar kasası içinden alan) bilgisayarın ekranına veri ya da görüntü sağlayanları vardır. VCD player/okuyucu, VCD writer/yazıcı (aynı zamanda okuyucu özelliği vardır), DVD player/okuyucu, DVD writer/yazıcı (aynı zamanda okuyucu özelliği vardır) olarak bilinen ve bilgisayar olmaksızın çalışması mümkün olmayan bu cihazlardan bandrol alınması Tüketici Hakları açısından kabul edilemez. (Örneğin bazı bilgisayarlarda hem DVD okuyucu hem de DVD yazıcı bulunmaktadır ki bu da bir bilgisayar için 2 defa bandrol ücreti ödenmesi sonucunu doğuracaktır.)

MP3/MP4 ÇALAR ve benzerleri, EV SİNEMA SİSTEMLERİ

Radyo ve televizyon yayınlarını almak özelliği bulunmayan bu cihazların da bandrol uygulamasına tabi tutulması hukuken mümkün değildir.

UYDU ALICISI CİHAZLARI

Halkımızın çanak anten aracılığı ile yayınları izlemesini sağlayan bu cihaz, her ne kadar “ALICI” özelliği olduğu düşünülse de bir televizyona bağlı olmaksızın çalışması mümkün değildir. Halkımız zaten TV için bandrol ödediğinden, uydu alıcısı için ödenecek ikinci bir bandrol ücretinin akıl ve mantık çerçevesinde açıklaması yapılamaz. Bu çerçevede “Ara Cihaz” olarak değerlendirilmesi gerekir.
Nasıl ki radyo cihazına ayrı bir cihaz olarak bağlanabilen “Equalizer” veya “Yükseltici (Amplikatör)” ara cihazlarından bugüne kadar herhangi bir ek bandrol ücreti alınmamış ise aynı mantık Uydu Alıcısı için de geçerli olmalıdır.

Uydu alıcısı tek başına radyo-TV yayınlarını almaya uygun cihaz değildir. Uydu alıcısı ile hiçbir şekilde yayın izlenemez ve dinlenemez. Uydu alıcıları bandrol ücreti ödenen ve TV yayınlarının izlenmesini sağlayan TV alıcılarına RF frekansında (Radyo ve TV yayınlarının vericilerden yayınlandığı frekans bandı) sinyal sağlarlar. Dolayısıyla; radyo ve TV vericileri ile aynı sınıftadır ve uydudan çok yüksek frekansta gelen sinyalleri daha düşük frekansa çevirerek TV alıcılarına uygun hale getirir.

Uydu alıcılarından bandrol alınıyor olmasını gerektiren mantık çerçevesinde hareket edilirse, aynı yaklaşımla uydu çanak antenlerinden de ve uçlarına bağlanan LNB adı verilen aparatlardan da bandrol alınması gerekir. Eğer yaklaşım, uydu yayınlarını almaya yarayan bir set şeklinde (uydu anten, LNB ve uydu alıcısı) değerlendiriliyor ise, bunun doğal sonucu toplam bu setin bedeli üzerinden bandrol hesabı yapılması gerekir.

Bu arada, uydu alıcılarının kullanım amaçları da bandrol alınırken değerlendirilmesi gerekir. Örnek olarak, sadece Arabsat ya da Hotbird uydularına yönelik bir çanak anten vasıtasıyla Eurosport TV kanalını seyreden bir vatandaş, bu durumu mahkeme kanalıyla tespit ettirirse, bu durumda 3093 sayılı TRT Gelirleri Kanunu kapsamı dışında tutulmasını sağlayabilir.

Bunların yanı sıra huzurunuzdaki dava konusu işlemle radyolu olan neredeyse tüm cihazlar sıralanmış olup bu cihazlar içinde belli oranlarda ücret öngörülmüştür. Keza radyolu saat, kulaklık, fotoğraf makinası, adımsayar, kalem vb. cihazla sadece sadece radyolu olmaları nedeniyle fahiş oranlarda va haksız şekilde ücretlendirilmiştir. Bu durum bir alıcı sistemdeki tüm cihazların sınırsız olarak bandrol ücretine tabi tutulması sonucunu doğurmuştur. Bu durum tüketici haklarına, hakkaniyete ve külfetlere katılımda eşitlik ve hizmette ölçülülük ilkesine aykırıdır.


Turhan ÇAKAR
Tüketici Hakları Derneği
Genel Başkanı