Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 
TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ - YAZILARIMIZ - MAKALELER
 

GSM Şirketlerinin Kampanyalarındaki Haksız Uygulamalar

GSM şirketlerinin açmış oldukları bazı kampanyalarda tüketicilerin haksız uygulamalarla mağdur edildiğine ilişkin Tüketici Hakları Derneği'ne bir çok şikayet gelmektedir. Örneğin, “aylık .......dakika konuştukça konuşun” gibi kampanyalardaki koşullar, kampanya reklamlarında ve sözleşmede açıkça belirtilmemiş olmasına karşın, GSM şirketinin başlangıçta vaad ettiği sözleşme koşullarını kendi isteği ve çıkarı doğrultusunda, ancak, tüketicinin mağduriyetine neden olacak şekilde değiştirdiğine ilişkin tüketicilerden şikayet yağmaktadır.

Yapılan haksızlıklar karşısında sorunu görüşmek ve bir çözüm bulmak amacıyla tüketiciler ilgili şirketleri bir çok kez aradıklarında, sorumlu ya da yetkili birisiyle görüşme sağlıyamamakta ve çoğu zamanda anlamsız, yetersiz cevaplarla karşılaşmaktadırlar. Üstelik, tüketicilerin, sorunlarına çözüm bulmak için ilgili firmalarla yaptıkları telefon görüşmelerine ödedikleri bedelleri kendilerinden çıkması da tüketicilerin mağduriyetini ve yapılan haksızlıkları da katmerleştirmektedir.

Aşağıda, Tüketici Hakları Derneği'ne konuyla ilgili olarak yapılan bir çok tüketici şikayetinden birisini aynen okuyucularımızın görüşlerine sunuyoruz.

BİR TÜKETİCİNİN ŞİKAYET MEKTUBU

TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ ANKARA

Şahsımın şikayeti ....... iletişim kurumu, günlerce, haftalarca, aylarca ve halen de süregelen tv, radyo, gazete, internet ve tüm iletişim araçlarında reklamının yaptıkları aylık 10 bin dakika konuştukça konuşun, doya doya konuşun reklamıyla ve sloganlarıyla işin ehli ve bilgisi olmayan kişiler aracılığıyla, sokaklarda kurmuş oldukları standlarla gerekli açıklamalar yapılmadan ve sırf diğer GSM şirketleriyle rekabet ve kar marjı düşünerek insanları abonesi yaptıktan sonra da Hiçbir delil ve elinde yasal ve hukuksal dayanağı olmadan 07.08.2009 tarihi itibariyle “değerli abonemiz sözleşmemizdeki kullanım koşulları gereğince mevcut tarifeniz değiştirilecektir. Gün içinde her yöne 1000 dakika tarifesi kullanımınıza açılacaktır.” İbareli mesaj gönderdiler. Bu mesaj üzerine sözüm ona iletişim merkezi ve insanların sorunlarını gidermek adına kurulan “.....................” numaralı çağrı merkezlerine ulaşmanın imkanı olmadığı gibi beklemeye alıp artı en az 40 dakika sonra otomatik olarak kendiliğinden kapanıyor, sanki hizmet vermişler gibi bunun parasını da bizden mahsup ediyorlar. Hasbel kader düşürdüğünüzde de sebebini sorduğunuzda hatların çok yoğun olduğunu söylüyorlar. Bu mesaj üzerine abone merkez telefonlarına ulaşamadığımdan İstanbul genel müdürlük telefonu olan .................... numaralı telefondan kendilerine yoğun çabalarım neticesinde ulaşabildim. Şikayetimizi kayda alacaklarını söylemeleri üzerine şahsımın kanunsuz ve yasal olmayan hiçbir suretle ....... nolu telefonu yalnızca bana verilen tarife kapsamında kullandığımı, onun dışında şahsımın kanunsuzluk yaptığını ispat edilmesi ve tespit ettikleri belgelerle bana gönderilmesi durumunda bu mesajı kabul edeceğimi ve hakkımda yasal işlem başlatmalarını, başlatmamaları durumunda kendilerinden hem maddi ve manevi davacı olacağımı , ayrıca benim en fazla ayda 2000 ile 5000 dakika kullandığımı diğer geri kalan sürelerimi kötü niyetli olsam kullanırdım diyerek söyledim.

Bunun üzerine çağrı merkezindeki görevli arkadaş bana ay içersinde çok yoğun olarak kullandığımı ( sanki yasal olmayan ve bana verilen hakkın dışında hareket etmişim gibi) aboneleri olduğum için beni bu tarifeye geçirdiklerini, başka bir sebebin olmadığını söyledi. Sebebinin bu olduğunu ve hemen akabinde yine 07.08.2009 saat 19:05 itibariyle şahsıma onayım ve rızam sorulmadan ve muhatap alınmadan gönderilen mesajda “tarifeniz her yöne 1000 dakika olarak değiştirilmiştir. Tarifemiz tüm vergiler dahil ayda 59TL ücret karşılığı kullanabilirsiniz.”

Derneğinizin, size verilen yetkiler çerçevesinde gerekli yasal işlemleri yaparak takipçisi olmanızı şahsım ve benim gibi bu şekilde mağdur insanlar olarak makamınızdan rica ediyor ve takipçisi olacağımızı belirterek saygılar sunuyorum.


TÜKETİCİLER NE YAPMALI

Tüketiciler, mağdur edildikleri kampanya konusu ile ilgili imzaladıkları sözleşmenin bir suretini ellerinde bulundurmalıdır. Sözleşmenin bir örneğini firmalar tüketiciye vermek zorundadır.

Eğer, tüketiciye sözleşmenin bir örneği verilmemişse, tüketici ilgili firmadan sözleşmenin bir örneğini istesin. Kampanyanın süresi reklamlarda ya da sözleşmede belirtilmemiş ise kampanya koşulları sözleşmenin süresi ile sınırlıdır.

Bazı GSM firmalarının sözleşmelerinde belirtilen “kontör ve tarife ücretlerinde değişiklik yapma hakkının saklı tutulması” şeklindeki koşullar ve buna dayanılarak vaadedilen koşulların tüketiciler aleyhine değiştirilmesi haksız koşuldur ve geçersizdir.

Yukarıda da açıklandığı gibi, kampanyanın başlangıcında ve devam ettiği süre içersinde kampanyanın koşullarının ve süresinin ne şekilde ve ne zaman değişeceğinin yapılan reklamlarda ve sözleşmede belirtilmemesi durumunda sözleşmenin belirtilen süresi içerisinde firmaların tek taraflı olarak tüketici aleyhine olacak şekilde sözleşmede ya da tarifede değişiklik yapması haksız şarttır ve geçersizdir.

Tüketicinin Korunması Hakkında Yasa'nın 6.maddesine göre, tüketici ile müzakere edilmeden tüketici aleyhine olacak şekilde tek taraflı olarak firmaların sözleşmeye koyduğu şartlar ya da sözleşme değişiklikleri haksız şarttır ve geçersizdir. Ayrıca, değişik konularda haksız şartlarla ilgili olarak Yargıtay kararları da mevcuttur.

Bu durumda olan tüketicilerin ellerindeki sözleşme örnekleri ve ilgili GSM firmalarının tarife ya da sözleşme değişikliklerine ilişkin kendilerine gönderdikleri bilgilerle, mesajlarla ya da yazılarla Tüketici Hakları Derneği'ne başvuruda bulunarak sorunlarına çözüm bulması konusunda yardım istemelerini öneriyoruz. 21.08.2009


Turhan ÇAKAR
Tüketici Hakları Derneği
Genel Başkanı