Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 
TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ - YAZILARIMIZ - MAKALELER
 

Doğalgaz ve Elektrik Zamları Dar Gelirlileri Çökertti

İçinde bulunduğumuz 2008 yılının on bir ayı itibariyle doğal gaz ve elektriğe yapılan zam artışları, aynı dönemde emekli işçi ve memurlara yapılan zam artışlarını fazlasıyla götürdü. Sadece doğal gaz ve elektriğe yapılan fiyat artışları maaş artışlarını geçtiği için emekliler tam anlamıyla çöküntüye uğramıştır.

Yani, maaşlarına yapılan zamlarla doğal gaz ve elektrik fiyat artışlarını karşılayamayacak durumda olan emekli ve dar gelirli tüketiciler iyice soğuğa, açlığa, sağlıksızlığa mahkum edilmişlerdir.

Aşağıda doğal gaza ve elektriğe kadar zam yapıldığı ve bu zamların emekli ve dar gelirli tüketicilere nasıl yansıyacağı anlatılmaktadır.

DOĞAL GAZ ZAMLARI

Bugüne kadar doğal gaza beş (5) kez zam yapılmıştır. Bu zamlar konutlarda tarih sırasıyla şöyledir: 1 Ocak 2008’de %7,4; 1 Haziran 2008’de %7,4; 1 Ağustos 2008’de %16,8; 1 Ekim 2008’de 4,6; 1 Kasım 2008’de %22,50.

Aralık 2007’de 1 m3 doğal gazın konutlarda tüketiciye satış fiyatı ( her şey dahil ) : 60,98Ykrş’dur ( TÜİK’in rakamı ). 1 Kasım 2008’de doğal gaza yapılan son zamla birlikte 1 m3 doğal gazın tüketiciye satış fiyatı ( her şey dahil ) : 107,87Ykrş olmuştur. Böyle olunca, 1 Kasım 2008 itibariyle 11 aylık süre içerisinde doğal gaza yapılan toplam zam oranı %76.89’dur.

Dört kişilik bir ailenin 1 yıllık ortalama doğal gaz tüketimi 1500m3, 1 aylık ortalama doğal gaz tüketimi ise 125 m3’tür.

Buna göre; 2007 yılı Aralık ayı itibariyle 4 kişilik bir ailenin aylık doğal gaza ödediği bedel yaklaşık ve ortalama 76.23YTL iken, Kasım 2008’de bu miktar 134,84YTL olmuştur. Aradaki fark ise 58.61YTL’dir.

Yani 2008 yılının ilk on bir ayında dört kişilik bir ailenin kullandığı doğal gazın ortalama aylık giderinde 58.61YTL tutarında bir artış olmuştur.

ELEKTRİK ZAMLARI

Elektriğe 2008 yılı içerisinde bugüne kadar 3 kez zam yapılmıştır. Konutlarda elektriğe 1 Ocak 2008 tarihinde %19, 1 Temmuz 2008’de %21, 1 Ekim 2008’de %9,06 oranında zam yapılmıştır.

Aralık 2007’de 1kwh elektriğin konutlara satış fiyatı ( her şey dahil ) 15.81Ykrş’du. Elektriğe yapılan zamlarla birlikte 1 Ekim 2008’den itibaren 1Kwh elektriğin konutlardaki satış fiyatı ( her şey dahil ) 24.98Ykrş olmuştur. Yani 1 Ekim 2008 tarihi itibarıyla 1Kwh elektriğe %58 oranında zam yapılmıştır.

Dört kişilik bir ailenin bir aylık ortalama elektrik tüketimi 230kwh’dır.

Buna göre; 2007 yılı Aralık ayında dört kişilik bir ailenin bir aylık elektriğe ödediği bedel ortalama 36.36YTL iken Ekim 2008’deki zamla bu bedel 57.45YTL’ye çıkmıştır. Yani dört kişilik bir ailenin 2008 yılı ekim ayı itibariyle elektrik tüketim bedeli yapılan son zamla birlikte aylık olarak yaklaşık 21YTL artmıştır.

DOĞALGAZ ve ELEKTRİK ZAMLARI
ÜCRET ARTIŞLARINI GÖTÜRDÜ

İşçi emeklilerinin büyük bir çoğunluğunun maaşı zaten açlık sınırının altında 585-600YTL dolayındadır. 2008 yılında işçi emeklilerinin büyük bir çoğunluğunun maaşlarında 30-40YTL dolayında bir artış olmuştur.

Memur emeklilerinin maaşlarındaki artış da %7 dolayındadır. Örneğin 1.dereceden emekli bir öğretmen 2007 yılı Aralık ayında 907YTL maaş alırken 2008 yılı kasım ayı itibariyle 971YTL maaş almaktadır. Yani maaşına 2008 yılında 64,30YTL bir zam yapılmıştır.

Oysa, 2008 yılı kasım ayı itibarıyla doğal gaz ve elektriğe yapılan zam 58.61YTL ( doğal gaz ) + 21YTL ( elektrik ) = 79.61YTL’dir.

Toplam aylık doğal gaz gideri 134.84YTL, bir aylık elektrik gideri ise 57.45YTL olmak üzere doğal gaz ve elektriğe ödenecek aylık ortalama gider 192,29YTL’ye çıkmıştır. Yıllık ortalama doğal gaz ve elektrik gideri ise 2307YTL olmuştur.

Görülüyor ki 2008 yılında doğal gaz ve elektriğe yapılan zam işçi emekli ücretleri artışının 2 katından, memur emeklilerinin büyük bir çoğunluğuna yapılan zam artışından ise çok daha fazladır.

Peki, soruyoruz : Yalnızca doğal gaz ve elektriğe yapılan zam memur ve işçi emeklilerine yapılan zammı geçerse, memur ve işçiler ulaşım, gıda, kira ve diğer temel hizmetlerdeki zamlarını neyle karşılayacaklar ?

Artık, bıçak kemiğe çoktan dayanmıştır. Bu acımasız, emeklileri, dar gelirlileri ezen, tüketici haklarını ve kamu yararını ayaklar altına alan bu zam politikaları karşısında daha ne kadar sessiz kalacağız ? Hükümete, yaptığı bu acımasız zamları geri alması gerektiğini söylemek de bir işe yaramayacak. Yapılacak tek şey, halk olarak, tüketiciler olarak onurumuza sahip çıkıp, bir an önce gerekli örgütlülüğü oluşturarak, gerekli tepkiyi ortaya koymaktır.

Bu konuda, tüm tüketicileri Tüketici Hakları Derneğine destek vermeye, görüş ve önerilerini sunmaya ve ayrıca, yaşadığı ilin milletvekillerine telefon ve faks gibi iletişim araçlarıyla bu zamların geri alınması konusunda tepkilerini ortaya koymaya çağırıyoruz. 7.11.2008


Turhan ÇAKAR
Tüketici Hakları Derneği
Genel Başkanı