Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 
TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ - YAZILARIMIZ - MAKALELER
 

Ankara'da Musluk Suyuna Gizli Zam

Ankara’da Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ASKİ tarafından dağıtımı yapılan şehir şebeke suyu (musluklarımızdan akan su) zaten Türkiye’nin en pahalı şehir şebeke suyundan birisiydi.

Su hem kademelendirilerek (0-10 m³ , 11-30 m³ , 30 m³ ve üstü) hem de 45 günlük okuma dönemi dikkate alınarak fiyatlandırılmaktaydı.

Fiyatlandırılmaktaydı diyoruz , çünkü tüketicinin bilgisi olmadan , sessiz sedasız son bir kaç aydan beri 11-30 m³ arasındaki kademelendirme 11-20 m³ şeklinde düzenlenerek daha önce 30 m³’den fazla tüketim yapılan her m³ suya uygulanan en yüksek kademe fiyatları 20 m³’den sonraki su tüketimine uygulanmaya başlandı. Şu anda tüketicilerden 0-10 m³ arası her m³ su tüketimi için 0.99 YTL. , 11-20 m³ arası her m³ su tüketimi için 2.55 YTL. , 20 m³ ve daha üstü her m³ su tüketimi için ise 3.73 YTL alınmaktadır. Buradan da görüleceği gibi , 11-20 m³ arası her m³ su tüketim bedeline % 157.6, 20 m³ ‘den sonraki her m³ su tüketimine ise % 276.8 oranında zam uygulanmaktadır. Bu oranlar bir önceki kademelendirmede de aynı şekilde uygulanmaktaydı. 11-30 m³ arası kademelendirme , 11-20 m³ şeklinde değiştirilince 20 m³ ve daha üstü su tüketen tüketicilere son günlerde gelen su faturaları hayli kabarık olunca tüketiciler haklı olarak isyan etmeye , tepki göstermeye başladılar. Türkiye’de bir günde bir tüketicinin tükettiği ortalama su miktarı 100 Litre dolayındadır. Böyle olunca , dört kişilik bir aileyi dikkate aldığımızda 45 günlük okuma döneminde en az 18 m³ su tüketilmek zorundadır. Özellikle dört kişilik ve daha kalabalık ailelerin 45 günlük dönemdeki su tüketimi zaten 20 m³’ü aşmaktadır. Böyle olunca da , kademelendirme ve 45 günlük okuma dönemi dikkate alındığında Ankara’lı tüketicilerin su faturaları kabarmaktadır.

Suya uygulanan fiyat yalnız bundan ibaret değildir. Su tüketim bedelinin % 50’si kadar “Atık Su Bedeli” adı altında bir bedel alınmaktadır. Ayrıca her m³ su için 0.18 YTL “Çevre Temizlik Vergisi” alınmaktadır. Örneğin 45 günde 30 m³ su tükettiğimizde , 30x0.18=5.40 YTL Çevre Temizlik Vergisi ödüyoruz. Yani su tüketim bedelinin yarısı oranında ödediğimiz atık su bedeli yetmiyormuş gibi bir de Çevre Temizlik Vergisi ödüyoruz. Diğer taraftan 0.75 YTL “Şube Yolu” adı altında bir bedel alınmaktadır. Bununla birlikte su tüketim bedeli + (artı) % 50 atık su bedeli (su tüketim bedelinin yarısı) + şube yolu toplamının % 8’i kadar da KDV kesiliyor. Böylece , Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde musluk suyu kullanan tüketicilerin faturası kabarıyor. Yani şu anda Ankara’da musluklarımızdan akan su Türkiye’nin en pahalı suyu konumundadır.

Ankara’da musluklarımızdan akan suyun Türkiye’nin en pahalı suyu olmasının yanı sıra, aynı zamanda Türkiye’nin en kalitesiz sularından da birisi durumundadır.

Tüketici Hakları Derneği 2 yıl kadar önce Ankara şehir şebeke suyu’na uygulanan haksız kademelendirme ile 45 günlük okuma döneminin iptali için dava açmış olup , bu dava hala devam etmektedir.

Su, en temel insan ve tüketici hakkıdır. Aynı zaman da en temel kamu hizmetidir. Suyun ticari bir meta olarak görülmesi , hele bunu bir kamu kuruluşu olan Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yapması tüketici ve insan haklarına , kamu yararına aykırı bir uygulama olmakla birlikte son derece düşündürücüdür. Bu nedenle Ankara’lı , hem tüketici haklarını hem de kamu yararını ön plana alacak bir belediye yönetimine acilen kavuşmak zorundadır. Bu nedenle , önümüzdeki yerel seçimlerde sosyal belediyecilik anlayışını ve tüketici haklarını ön plana alacak bir belediye yönetimi için gerekli çabayı ve özveriyi göstermek zorundayız.

Tüm tüketicilerin konuyla ilgili şikayetlerini , görüş ve önerilerini , eleştirilerini derneğimize bekliyor, saygılar sunuyoruz.


Turhan ÇAKAR
Tüketici Hakları Derneği
Genel Başkanı