Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 
TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ - YAZILARIMIZ - MAKALELER
 

Elektrik ve Su Sayaçlarında Yasaya Aykırı Uygulamalar

Ölçüler ve Ayar Yasası ile Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği’ne göre , Tüketicilerin (abonelerin) konutlarında ya da işyerlerinde kullandıkları su , elektrik, doğal gaz sayaçlarının periyodik muayenelerinin 10 yılda bir yapılması gerekmektedir.

İlgili yasa ve yönetmelik gereğince 10 yıllık periyodik muayenesi yapılan su , elektrik , doğal gaz sayaçlarının muayene sonucunda doğru ölçüm yaptığı anlaşıldığında damgalanarak kullanımına devam edilir. Aynı şekilde tamire gereksinmesi olan sayaçlar da tamir edilip ayarı yapılarak ve damgalanarak kullanılır.

Ancak, bu yasal durumun tersine ASKİ ve Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. 10 yılını tamamlamış su ve elektrik sayaçlarının yenileriyle değiştirilmesini hiç bir yasal zorunluluk bulunmadığı halde zorunlu tutmaktadırlar.

Olayın daha da ilginç olan yönü , 10 yılını dolduran su ve elektrik sayaçları sökülüp test işleminden geçirilmediği ve hiç incelenmediği halde abonelere gönderilen yazılarda bu sayaçların hassasiyetinin kaybolduğu belirtilerek değiştirilmesi istenmektedir.

Üstelik bu değiştirme işlemi tüketicilere dayatılırken yasal olmadığı halde tüketicilerden “sökme - takma bedeli” adı altında ücretler alınmaktadır.

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş ise 10 yılını tamamlamış elektrik sayaçlarının yerine tüketicilere elektronik elektrik sayacını dayatmaktadır. Gerek ASKİ’nin gerekse Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş’nin yasadışı uygulamalarıyla binlerce tüketici mağdur edilmiş ve mağdur edilmeye devam edilmektedir. Bununla birlikte yasadışı , tüketici haklarına aykırı olan haksız uygulama ile hem ülke hem de aile ekonomisine zarar verilmektedir.

ASKİ VE BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş’NİN YASA VE YÖNETMELİĞE AYKIRI YAZILARI

Aşağıda ASKİ ve Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş’nin Ölçüler ve Ayar Yasası ile Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği’ne aykırı olarak abonelere gönderdikleri yazılardan iki örnek bulunmaktadır.

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş’nin Abonelere Gönderdiği Yazı Örneği

..... no’lu müşteri numarasında kayıtlı kullanım yerinizdeki mekanik sayacınız 10 yıllık damga süresini doldurmuş olması nedeniyle sayacın ölçüm hassasiyeti kaybolmuş olduğundan, endeks okuması sağlıklı bir şekilde tahakkuk ettirilememektedir. Mekanik sayacın tüm masrafları tarafınıza ait olmak üzere 3516 Sayılı Ölçü Ayarlar Yasası kapsamında sayaç ayar masasına takılarak kalibre edilmesi , yıpranan parçalarının değiştirilmesi ve ölçüye esas mühürlerinin yenilenmesinin sağlanması gerekmektedir.

Mekanik sayacın tarafınızdan ödenmesi istenecek asgari masrafları , tarafınızca temin edilecek elektronik sayaç tutarından daha fazla olmaktadır.

Şirketimize tarafınıza ait mekanik sayacın yerine tarafınızca temin edilecek TEDAŞ asgari şartlarını taşıyan ..... Amper – mono faz – tre faz elektronik sayaçla değiştirilmesini sağlamak amacıyla 15 (onbeş) gün içinde bağlı olduğunuz aşağıda adresi belirtilen İşletme Müdürlüğümüze müracaat etmeniz gerekmektedir.

ASKİ’nin Bir Tüketicinin Başvurusuna Verdiği Yanıt

İlgi dilekçenizde belirttiğiniz ....., ....., ....., esas numaraları ile kayıtlı aboneliklere ait su sayaçları 10 yıllık damga müddetini doldurmuş olup , 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu’nda , 10 yıllık damga müddetini dolduran ve ölçme hassasiyetini yitirmiş sayaçların değişmesi gerekir denilmektedir.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.07.2004 tarih ve 116 /2004 sayılı Genelgesi ile yürürlükteki tarifeye göre su sayacı sökülen veya su sayacı değiştirilen abonelerden sökme-takma ücreti alınmaktadır.

Bundan dolayı , 10 yılını doldurmuş olan su sayaçlarının değişimi için , abonelik adına yetkili kişilerin sulu sistem çek valf’li ve faturalı yeni su sayacı ile Müdürlüğümüze şahsen müracaat etmesi gerekmektedir.

TÜKETİCİLER HAKLARINI NASIL ARAYACAKLAR?

Elektrik ya da su sayacı 10 yılını tamamlamış olan abonelerin söz konusu sayaçları test işleminden geçirilmeden yeni bir sayaçla değiştirilmiş ise , ilgili kuruluşların bu uygulamaları Tüketicinin Korunması Hakkındaki Yasa’nın 4A maddesine aykırı “ayıplı hizmet” sayılmaktadır.

Bu durumda olan tüketiciler (aboneler) hem yeni sayaç için ödedikleri bedelin hem de sökme takma bedelinin kendilerine iadesi için ikamet ettikleri yerlerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerine ellerindeki yazı ve belgelerin fotokopileriyle başvuruda bulunabilirler.

Tüketicilerin ilgili hakem heyetlerine başvuruda bulunmadan önce Tüketici Hakları Derneğine başvuruda bulunarak konuyla ilgili bilgi almalarını öneriyoruz.


Turhan ÇAKAR
Tüketici Hakları Derneği
Genel Başkanı