Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 
TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ - YAZILARIMIZ - MAKALELER
 

Türkiye'nin En Pahalı Suyu Ankara'da

Belediyelerde alınan kararlar doğrultusunda değişik belediyeler değişik şekillerde suyun tüketiciye (konutlara) satış fiyatlarını kademelendirmekte ve fiyatları yüksek tutmaktadırlar. Kademelendirmenin bir nedeni suyun tasarruflu bir şekilde kullanılmasını sağlamak olabilir. Tabi ki suyu tasarruflu kullanmak zorundayız. Ancak, bu anlamda kademelendirmenin doğru bir şekilde belirlenmesi gerekir. Örneğin, dört kişilik bir ailenin 30 günlük yeterli su tüketimi baz alınarak kademelendirme bu noktadan başlatılabilir. Bu kıstas Türkiye ortalamasına göre 18m3’tür. Ankara’da dört kişilik bir ailenin ortalama su tüketimi ise 25m3’tür. Diğer taraftan, su sayaçlarının 45 günlük periyotlardaki okuma dönemleri ile de tüketiciler ister istemez en alt kademenin üzerinde su tüketmek durumunda kaldıklarından su fiyatları katlanarak artmaktadır. Bu da yetmezmiş gibi tüketilen sudan alınan atık su bedelleri ve %8 KDV de eklenince su fiyatları özellikle de düşük gelir düzeyinde olanların örneğin asgari ücretlilerin durumunu zorlaştırmaktadır.

SUYUN FİYATLANDIRILMASINDA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN UYGULAMALARINA ÖRNEKLER

Suyun Kademelendirilmesine Uygulanan Kıstaslar

Belediye 1.Kademe  2.Kademe 3.Kademe  4.Kademe
ANKARA 0-10m3 11-30m3 30m3 ve üstü  
İSTANBUL  0-10m3  10-20m3  20m3 ve yukarı  
İZMİR  0-13m3  14-20m3  21-100 m3  101m3 ~
GAZİANTEP  0-12 m3  13-200m3  201 m3 ve üstü  
DİYARBAKIR  0-20m3  21-30m3  31 m3 ve üstü  
ERZURUM  0-40m3 40m3 ve üstü ----  
ANTALYA  0-25 m3  26m3 ve üstü  ----  
KAYSERİ  ------------------------------ Kademe yok -------------------------------
KONYA  ------------------------------ Kademe yok -------------------------------
ADANA

 ------------------------------ Kademe yok -------------------------------


SUDAN ALINAN DİĞER BEDELLER VE KESİNTİLER

Belediye  Atıksu Oranı (%)  ÇTV (YTL/m3)  KDV  (%)  Okuma ( Tahakkuk)  Dönemi (Gün )
ANKARA  50 0.17  8  45
İSTANBUL  - 0.17  8 30
İZMİR  -  0.17  8 30
GAZİANTEP --- 0.17 8 30
DİYARBAKIR  50 0.17 8 30
ERZURUM -- 0.17 8 30
ANTALYA 30 0.17 8 30
KAYSERİ 33 0.17 8 45
KONYA 25 0.17 8 30
ADANA 25

0.17

8 30


ANKARA'DA DA 4 KİŞİLİK BİR AİLENİN SU TÜKETİM GİDERİ

Ankara’da Ortalama Su Tüketimi
1 Kişinin 1 Günde Ortalama Su Tüketimi : 140 litre
1 Kişinin 30 Günde Ortalama Su Tüketimi : 4.2 ton
1 Kişinin 45 Günde Ortalama Su Tüketimi : 6.3 ton
4 Kişilik Ailenin 30 Gündeki Ortalama Su tüketimi :16.8 Ton
4 Kişilik Ailenin 45 Günde Ortalama Su Tüketimi : 25.2 ton
ASKİ Genel Müdürlüğü’nün Konutlardaki
06.04.2008 Tarihli Su ve Atık Su Tarifesi

TÜKETİM SU BEDELİ ATIKSU BEDELİ TOPLAM
(m3) ( YTL/ m3) ( YTL/ m3) ( YTL/ m3)
0-10 0.80 0.40 1.23
11-30 2.06 1.03 3.09
30 ve yukarı 3.03 1.52 4.55

Ankara’da 4 kişilik bir ailenin ortalama su tüketimini ( 16.8m3/Ay) ve mevcut tahakkuk dönemi ( 45 gün) ile kademelendirmeyi dikkate aldığımızda Ankara da yaşayan 4 kişilik bir ailenin su tüketim gideri nedir?

Tüketim (m3) : 25.2
Su bedeli (YTL) : 39.3
Atıksu bedeli ( YTL) : 19.65
Şube Yolu ( YTL) : 0.61
Çevre Temizlik Vergisi (YTL) : 4.28
KDV Tutarı (YTL) : 5.11
Toplam (YTL) 68.95
Bir yıllık ortalama su bedeli : 68.95x8=551.60YTL’dir.

Buna göre, Ankara’da yaşayan asgari ücretli bir çalışanın aylık ya da yıllık ortalama gelirinin yüzde ondan fazlası ASKİ’ye su bedeli olarak ödenmektedir.

Ankara’daki su tahakkuk döneminin 45 günden 30 güne indirilmesi, kademelendirmenin ise Ankara’daki ortalama su tüketimi olan 16.8m3/Ay ’dan başlatılması durumunda 4 kişilik bir ailenin yapacağı ödeme ne olurdu?

Tüketim (m3) : 16.8
Su bedeli (YTL) : 13.44
Atıksu bedeli ( YTL) : 6.72
Şube Yolu ( YTL) : 0.61
Çevre Temizlik Vergisi (YTL) : 2.86
KDV Tutarı (YTL) : 1.89
Toplam (YTL) 25.52
Buna göre bir yıllık ortalama su bedeli: 25.52x12=306.24YTL

Ankara’daki ortalama su tüketimini ( 16.8m3/ Ay) dikkate aldığımızda suyun fiyatlandırılmasında baz olarak alınan mevcut kadelemelendirme ve 45 günlük tahakkuk dönemi nedeniyle, 4 kişilik bir ailenin yapmış olduğu yıllık fazladan ve haksız ödeme: 551.60(YTL) - 306.24(YTL)= 245.36YTL’dir. Buna göre, Ankara da yaşayan 4 kişilik bir aile bir yıl içerisinde fazladan ve haksız olarak ASKİ’ye ortalama 245.36YTL ödemektedir.


Turhan ÇAKAR
Tüketici Hakları Derneği
Genel Başkanı