Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 
TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ - YAZILARIMIZ - MAKALELER
 

Başkent Doğalgaz Eski Mekanik Sayaçları Tüketicilere İkinci Kez Satıyor

Başkent Doğalgaz, EGO’nun 1996 yılından itibaren zorunlu kıldığı elektronik doğalgaz sayaçlarının stoklarda kalmadığını gerekçe göstererek daha önce EGO’nun söktürdüğü eski mekanik sayaçları 10.11.2007 tarihinden itibaren abonelik için başvuruda bulunan tüketicilere ikinci kez 40 ABD doları + 7.2 ABD doları KDV olmak üzere toplam 47.2 ABD doları karşılığında satmaktadır.

Doğal gaz aboneliği için başvuruda bulunan tüketicilere 1988, 89, 90, 91 tarihli garanti süresi geçmiş mekanik sayaçlar satılmaktadır. Ayrıca, EPDK’nın kararı gereğince de tüketicilerden 165YTL güvence bedeli alınmaktadır.

Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’nin bu uygulaması üzerine Keçiören Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvuruda bulunan bir tüketici kendisine eski sayaç satıldığını ileri sürerek ödemiş olduğu bedel karşılığında kendisine yeni bir sayaç takılmasını istemiştir. Hakem heyeti de tüketici lehine bedel indirimine karar vermiştir.

Tüketicinin şikayeti üzerine, Keçiören Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’nin yazmış olduğu yazıya Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün vermiş olduğu yanıtta; sayaç bedeli dışında alınan 165YTL güvence bedelinin 45YTL’si peşin, kalan 120YTL’nin ise 3 eşit taksit şeklinde alınacağı belirtilmiş olmasına karşın, bu taahhüde uyulmamıştır.

Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Yönetimine soruyoruz:

• Madem ki tüketicilere mekanik sayaç kullandırma kararı verdiniz, yıllar önce neden çok yüksek fiyatlarla tüketicilere elektronik sayaç taktırma zorunluluğu getirmiştiniz ?

• Garanti süresi geçmiş 1988, 89, 90, 91 tarihli ve bir bedel karşılığında tüketicilere verilmiş, kullanılmış ve eski mekanik sayaçların tüketicilere yeni fiyat üzerinden 2.kez satılması ahlaki ve tüketici haklarına uygun mudur?

• Güvence bedelinin 3 eşit taksit şeklinde tüketiciden alınacağını belirtmiş olmanıza karşın neden bu taahhüdünüzü yerine getirmediniz

KEÇİÖREN TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ KARARI

Şikayet Eden : Bir tüketici

Şikayet Edilen : Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş.
Toros sok. No: 20 Sıhhiye / Ankara
 
Şikayet Konusu : Doğalgaz aboneliği sonucu eski saat takılması

Şikayet Tarihi : 09.01.2008

Olayın Özeti : Tüketici 07.12.2007 tarihinde belirtilen adrese doğalgaz aboneliği için müracaat etmesi sonucu 15.12.2007
tarihinde doğalgaz saati takılmış, fakat takılan saatin yeni olmadığını, ödemiş olduğu ücret karşılığı yeni bir saat takılmasını istemektedir.

Şikayet Edilen Savunmanın Özeti : İlgili kurum toplantıya davet edilmiş olup, kurum yetkilisi Nurcihan BEYOĞLU toplantıya katılmış,
yazılı savunma verilmiştir.

İnceleme ve Gerekçe : Tüketici dilekçesi ve ekleri incelenmiştir.

Hüküm : Dosyanın incelenmesi sonucunda;

1- Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünün savunmasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararı gereğince 10 yılı aşkın saatlerin söküldüğü ve daha sonra kontrolleri yapılarak mühürlendiği yeni abonelere 100YTL bedelle satıldığı ifade edilmekle Kurumun 2.el sayaçları Kurul Kararı gereği takmak zorunda olması karşısında bedel indirimi yapılmasına,

2- Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. tarafından eski saat takılmış olması nedeniyle tüketicinin fazla ödemiş olduğu ücretin tarafına geri ödenmesi gerektiğine,

3- 4822 Sayılı Kanunla Değişik 4007 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 22.maddesi uyarınca ve tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Tüketici Mahkemelerine itiraz yolu açık olmak üzere katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

TÜKETİCİLERE ÇAĞRIMIZ: HAKKINIZI ARAYINIZ

Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü, Tüketicinin Korunması Hakkında Yasa’ya aykırı olarak ayıplı bir işlem ve uygulama yapmıştır. Buradaki ayıplı işlem ve uygulamanın birkaç boyutu bulunmaktadır. Şöyle ki; daha önce başka bir tüketiciye bir bedel karşılığında satılmış olan, kullanılmış ve garanti süresi geçmiş, mekanik sayaç 2.kez tüketiciye yeni sayaç gibi satılmıştır. Bu nedenle yapılan işlem ayıplı bir işlemdir. Abonelik sözleşmesi, tek taraflı olarak tüketiciyle müzakere etmeden hazırlandığından ve belirlenen şart tüketici aleyhine dengesizliğe neden olduğundan haksız şarttır. Yasaya göre de haksız şart bağlayıcı değildir. Tüketicinin seçme hakkı engellenmiştir. Tüketici mekanik sayaç ya da elektronik sayaçtan birisini seçebilmelidir. Tüketicinin kullanmak istediği sayacı piyasadan daha ucuza alabilme olanağı bulunmakta, ancak bu olanak kendisine kullandırılmamaktadır.

Bu nedenle, binlerce tüketici haksızlığa uğratılmış ve mağdur edilmiştir. Bu durumda bulunan tüketiciler ikamet ettikleri tüketici sorunları hakem heyetlerine süresi içersinde başvuruda bulunarak; kullanılmış, garanti süresi geçmiş ve kendilerine 2.kez satılmış eski sayaçlara ödedikleri bedeli isteyebilirler. Tüketici Hakları Derneği, bu durumda bulunan tüketicilere, istemeleri halinde gerekli hukuksal desteği verecektir.


Turhan ÇAKAR
Tüketici Hakları Derneği
Genel Başkanı