Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 
TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ - YAZILARIMIZ - MAKALELER
 

Zamlar Maaş ve Ücret Artışlarını Götürdü

Hükümet tarafından elektriğe %19, doğal gaza %7.4, Ankara Büyükşehir Belediyesince de ulaşıma ortalama %20 zam yapılmıştır. Oysa asgari ücrette %4, memur ve memur emekli ücretlerinde ise ortalama %2.3 dolayında bir artış olmuştur. Bu artışlara göre asgari ücretlinin aylık ücretinde net 16.80YTL, diğer memurların ve memur emeklilerinin aylık ücretlerinde ise ortalama 25-30YTL bir artış olmuştur. Ancak, aşağıda yapılan hesaplamalardan da görüleceği gibi elektrik, doğalgaz ve ulaşıma yapılan zamlar maaş ve ücretlerde yapılan artışları götürmüştür.

SON ZAMLARA GÖRE ELEKTRİK VE DOĞALGAZ GİDERLERİ İLE
ULAŞIM GİDERLERİ

4 kişilik bir ailenin yaşadığı konutlarda bir yılda tüketilen ortalama doğalgaz miktarı 1500m3, bir yılda tüketilen ortalama elektrik miktarı ise 1800 kwh’tir.

Son zamlarda, KDV ve diğer vergiler hariç, 1 kwh elektriğin fiyatı 12.7Ykrş’tan 14.83Ykrş’a, 1 m3 doğal gazın fiyatı ise Ankara’da 52.35Ykrş’tan 55.7524Ykrş’a yükselmiştir.

Buna göre yapılan son zamlarla yıllık ve aylık elektrik ve doğal gaz giderlerinde ne kadar artış olacağı aşağıdaki tablolardan görülmektedir.

ELEKTRİK GİDERİ ( YILLIK )
Tüketim : 1800 kwh ( 1 yıllık )
Birim Fiyat : 14.83Ykrş ( Ykrş / 1kwh)
Elektrik Tüketim Tutarı : 266.94YTL
Enerji Fonu ( %1) : 2.6694YTL
TRT Payı ( %2) : 5.3388YTL
Belediye Tüketim Vergisi ( %5) : 13.3470YTL
Toplam : 288.2952YTL
KDV ( %18) : 51.8931 YTL
Ödenecek Toplam Tutar : 340.1883YTL

1 Aylık elektrik gideri ise 28.4YTL olacaktır. Elektriğe yapılan zam nedeniyle, zamdan önceki duruma göre elektrik giderlerinde bir ayda 4.4YTL tutarında bir artış olacaktır.

DOĞALGAZ GİDERİ ( YILLIK )
Tüketim : 1500 kwh ( 1 yıllık )
Birim Fiyat : 0.557524YTL
Tüketim Tutarı : 836.286YTL
KDV ( %18) : 150.532 YTL
Ödenecek Toplam Tutar : 986.818 ?987YTL

Bir aylık doğal gaz gideri ise 82.25YTL’dir. Doğalgaza yapılan zam nedeniyle, zamdan önceki duruma göre Ankara’da yaşayan 4 kişilik bir ailenin doğal gaz giderinde bir ayda 5.3YTL tutarında bir artış olacaktır.

Bu duruma göre, elektrik giderlerinde aylık en az 4.4YTL, doğal gaz giderlerinde de 5.3YTL olmak üzere 4 kişilik bir ailenin toplam enerji giderlerinde ortalama 9.7YTL tutarında bir artış olacaktır.

AYLIK ULAŞIM GİDERLERİ

Ankara’da 4 kişilik bir aileden bir kişinin işe, bir kişinin okula, diğer aile bireyinin ise ayda üç kez kente belediyenin toplu taşım araçlarıyla ve çok binişli kartlarla ( 10’luk, 20’lik) gidip geldiğini düşünelim.

Ankara’da ulaşıma yapılan ortalama %20 zam nedeniyle, ailenin bir ayda fazladan ödeyeceği ulaşım gideri 26.40YTL, aylık toplam ulaşım gideri ise 152,40YTL olacaktır. Kaldı ki, aile bireylerinde toplu taşım araçlarıyla yolculuk yapanların sayısı arttıkça ulaşıma fazladan yapılacak ödeme ile aylık toplam ulaşım giderleri de artacaktır.

ZAMLARLA MAAŞ VE ÜCRET ARTIŞLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Elektrik ve doğal gaza yapılan zamlar nedeniyle, bu iki enerji giderinde 4 kişilik bir aile için aylık ortalama 9.7YTL bir artış olacağını yukarıda hesaplamıştık.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından ulaşıma yapılan zam nedeniyle ise gene 4 kişilik bir ailenin aylık ulaşım giderlerinde ortalama 26.40YTL artış olacağını yukarıda belirtmiştik.

Enerji giderlerindeki aylık ortalama 9.7YTL artış ile Ankara’da ulaşım giderindeki aylık ortalama 26.40YTL artışı topladığımızda 4 kişilik bir ailenin aylık olarak fazladan yapacağı ödeme 36.10YTL olacaktır.

Zamlar nedeniyle, aylık olarak 4 kişilik ailenin yapacağı bu fazladan ödeme asgari ücrette aylık net olarak yapılan 16.80YTL artışın %115 üzerindedir. Zamlar nedeniyle yapılacak fazladan ödeme diğer memur ve emekli ücretlerine yapılan 25-30YTL tutarındaki artışı da götürmektedir.

4 kişilik bir ailenin son zamlardan sonra aylık yapacağı toplam ödeme ise elektriğe 28.4YTL, doğal gaza 82.25YTL ve ulaşıma da 152.40YTL olmak üzere toplam 263YTL olacaktır. Bu tutar, net asgari ücretin %60.32’sidir.

Bu tablo, ülkemizde sosyal devletin ve tüketici haklarının ne durumda olduğunun açık bir göstergesidir.

TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİNDEN ZAMLARA İPTAL DAVASI

Tüketici Hakları Derneği ( THD ) tarafından elektriğe yapılan zamlar nedeniyle Başbakanlığa, Enerji Piyasası Düzenleme Kuruluna ( EPDK) ve TEDAŞ’a zam kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemi ile DANIŞTAY’a dava açılmıştır.

Bununla birlikte gene, THD tarafından, Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezince ( UKOME) ulaşıma yapılan zam kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması için Ankara Nöbetçi İdare Mahkemesi Başkanlığına dava açılmıştır.

Tüketici Hakları Derneği ve tüketiciler olarak Hükümetten ve Melih Gökçek’ten zamları geri almasını ve bu yanlış politikalardan dönmelerini istiyoruz.

Tüm tüketicileri ve demokratik kitle örgütlerini Tüketici Hakları Derneği’nin yapmış olduğu bu girişime destek vermeye çağırıyoruz.


Turhan ÇAKAR
Tüketici Hakları Derneği
Genel Başkanı