Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 
TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ - YAZILARIMIZ - MAKALELER
 

Gökçek Elini Cebimizden Çek

Ankara’da 1 Ocak 2008’den itibaren uygulanmak üzere Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi ( UKOME) tarafından ulaşıma yapılan enflasyonun üzerindeki zamla başta öğrenciler olmak üzere Ankaralı tüketiciler önemli derecede sıkıntıya sokulmuştur.

UKOME’nin 24.12.2004 tarihinde yolcu taşıma ücretlerine %50’nin üzerinde zam yapması nedeniyle Derneğimiz tarafından 2005 yılı başında açılan iptal davası üzerine Danıştay Sekizinci Dairesi tarafından yapılan zammın kamu yararına ve hizmet gereklerine uygun bulunmaması nedeniyle Ankara 2.İdare Mahkemesinin aleyhte vermiş olduğu karar bozulmuştur.

Ankara 2.İdare Mahkemesi tarafından Danıştay’ın 26.06.2007 tarihinde vermiş olduğu bozma kararına göre bir düzeltme yapması beklenilmektedir. Henüz yukarıda belirtilen dava sonuçlanmadan UKOME tarafından 1.8.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ulaşım ücretleri son zamdan önceki düzeye yükseltilmişti.

Aradan 1 yıl 5 ay geçtikten sonra 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren gene enflasyonun üzerinde, tüketicilerin en çok kullandığı çok binişli kartların ( 10’luk, 20’lik) tam biletli yolcularda %20, indirimli biletli yolcularda ( öğrencilerin kullandığı) %22 oranında zam yapılmıştır.

UKOME GENEL KURUL KARARI

UKOME KARARI: 5216 sayılı yasanın 7.maddesi ile 9.maddesi ve buna bağlı İçişleri Bakanlığı tarafından 15.06.2006 tarih ve 26199 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği Hükümleri çerçevesinde teklife ilişkin yapılan Genel Kurul görüşmelerinde toplu taşıma ücretlerine ( KDV dahil) 0.20.-YTL eklenmesine ve

a) Minibüs, dolmuş fiyatları en kısa mesafede 1.50YTL/yolcu ve uzun hatlarda 1.80YTL/yolcu,

b) Toplu taşıma yolcu bilet ücretlerinin; Tam biletli yolcularda; 1.50YTL/yolcu,Öğrenci biletli yolcularda 1.10YTL/yolcu, Manyetik Kart kullanılan toplu taşıma araçlarında;

1- Tek binişli kartların a) Tam biletli yolcularda 1.50YTL/Yolcu,

b) İndirimli biletli yolcularda 1.15YTL / Yolcu

2- Çok binişli kartların, a) Tam biletli yolcularda 1.20YTL/Yolcu,

b) İndirimli biletli yolcularda, 1.10YTL/Yolcu olması ve 01.01.2008 tarihinden itibaren uygulanması açıktan oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

ULAŞIM ZAMMI ASGARİ ÜCRETLİ’YE YAPILAN ZAMMI FAZLASIYLA GÖTÜRDÜ

Hükümetin asgari ücretliye yaptığı zam ile Ankara Büyükşehir Belediyesinin ulaşıma yaptığı zammın yansımasını karşılaştıralım.
Yapılan ulaşım zammına göre, bir kişi ya da öğrenci günlük gidiş – dönüş için 40 kuruş, aylık 12YTL daha fazla ödeme yapacaktır. Bir kişinin günlük ulaşım gideri gidiş-dönüş ( 10’luk, 20’lik tam biletli kartlarla ) günlük 2.40YTL, aylık 72YTL’dir. Bir öğrencinin günlük gidiş-dönüş ulaşım gideri ise ( 10’luk, 20’lik indirimli kartlarla) 2.20YTL aylık 66YTL’dir.

Asgari ücretliyle 2008 yılında günde 56kuruş, ya da 16.80YTL zam yapılmıştır.

Ancak, genellikle ülkemizde 1 kişinin çalıştığı aile yapısı ve ailenin diğer bireylerinin de ulaşım giderlerini dikkate alacak olursak, ulaşıma yapılan zammın asgari ücretliye yapılan zammı fazlasıyla alıp götürdüğü görülmektedir.

4 kişilik bir aileyi baz olarak alacak olursak; eğer anne,baba çalışıyor, çocuklar okula gidiyor ise ailenin aylık ulaşıma son zam ile fazladan yapacağı ödeme 48YTL, toplam ödeme ise 276YTL olacaktır. Ailede anne ya da babadan birisinin işe gittiğini, çocukların okula gittiğini düşünürsek ailenin aylık ulaşımı son zam ile yapacağı fazladan ödeme 36YTL, toplam ödeme ise 204 YTL olacaktır. Eğer 4 kişilik aileden bir kişi işe, bir kişi okula gidiyor ve bir kişi ise ayda 6 kez otobüse biniyor ise ailenin aylık ulaşımı son zam ile fazladan yapacağı ödeme 26.40YTL, toplam ödeme ise 152.40YTL olacaktır.

Ankara’da asgari ücretli bir kişi 1 aylık gelirinin %16.51’ini yalnızca kendisinin 1 aylık ulaşım giderine ayırmaktadır.

Buna göre, Ankara’da bir kişinin asgari ücretle çalıştığı 4 kişilik bir ailenin aylık ulaşım giderleri asgari ücretin %16.51 ile %50’si arasında değişmektedir.

ANKARA ULAŞIMIN EN PAHALI OLDUĞU BAŞKENT

Türkiye’nin milli geliri baz alındığında çeşitli ülkelerin milli gelirlerine göre, başkentlerindeki aylık ulaşım giderleri şöyledir:

Ülke Adı  Başkent Adı Milli Gelir /2006 ( dolar)   Aylık Ulaşım gideri ( kişi başına)
Türkiye Ankara 6625 (2007 yılı)  31.3 £
İngiltere Londra  31529  18.72 £
Fransa Paris  30152  7.76 £
ABD Newyork  43556  6.16 £
Hollanda Amsterdam  31990  4.89 £
Yunanistan Atina  19840  7.87 £
Portekiz Lizbon  17190  4.53 £
Almanya Berlin  31472  9.50 £
İspanya Madrid  26009  6.34 £
İtalya Roma  30468  4.39 £
Japonya Tokyo  32640 14.79 £ 
  

  
Ankara : Öğrenci 28.7 £, Tam:31.3 £

Yukarıda tablodan da görüleceği gibi, Ankara ulaşımın en pahalı olduğu başkent durumundadır.

Ankara’daki ulaşım zammı özellikle de dar gelirli öğrencilerin ve tüketicilerin büyük bir sıkıntıya düşmesine neden olacaktır. Bu ulaşım zammı ile Melih Gökçek memura, işçiye ve asgari ücretliye yapılan zammı geri almıştır.

Oysa, kamunun kar-zarar mantığına göre hareket etmemesi gerekir. Kamu kuruluşları herhangi bir hizmete zam yaparken kamu yararı ve sosyal devlet anlayışı gereğince en düşük ücretliyi ( asgari ücretli) düşünerek zam yapmalıdır.

Yapılan bu zam, Melih GÖKÇEK’in tüketici haklarını, kamu yararını ve sosyal devlet anlayışını ne kadar dikkate aldığını, asgari ücretliyi ne kadar düşündüğünü ortaya koymaktadır.

Anlaşılıyor ki, GÖKÇEK, hazineye olan borçlarını öğrencilere ve Ankaralılara yükleyecek Ankara’da bu zamdan etkilenen tüketiciler ve öğrenciler olarak GÖKÇEK’ e yeter artık diyoruz ve sesleniyoruz; GÖKCEK, elini cebimizden çek . Tüketici Hakları Derneği olarak bu zammın geri alınması için dava açacağımızı tüm Ankaralılara duyuruyor ve destekleri bekliyoruz.


Turhan ÇAKAR
Tüketici Hakları Derneği
Genel Başkanı