Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 
TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ - YAZILARIMIZ - MAKALELER
 

Yüksek ve Düşük Voltajın Yol Açtığı Zararlar

Türkiye’de enerji alanında yaşanan önemli sorumlardan birisi de elektrik iletimi ve dağıtımındaki kalitesizlikler ve düzensizliklerden kaynaklanan elektrik kesintileri ile yüksek ve düşük voltajın yol açtığı zararlardır.

Bazı bölgelerde ve semtlerde daha sık yaşanan yüksek ve düşük voltaj nedeniyle konutlarda kullanılan çeşitli elektrikli ve elektronik cihazlara zarar verildiği, evde yangın çıktığı ve diğer eşyalara da zarar verildiği, bazen can güvenliği açısından da tehlikelerin oluştuğu şeklinde Tüketici Hakları Derneğine şikayetler gelmektedir.

Özellikle de buzdolabı,çamaşır makinesi, kombi cihazı, televizyon, bilgisayar, vb.. gibi elektrikli ve elektronikli cihazların bozulduğu; cihazların anakartlarının ve beyinlerinin yandığına ilişkin yapılan şikayetler yoğunluk kazanmaktadır.

Diğer taraftan, sanayide bir mal üretilirken, elektrik kesilmeleri, düşük ve yüksek voltaj nedeniyle de ürünlerde kalitenin bozulmasına neden olunmakta, bunun bedelini de tüketiciler ve kamu ödemektedir.

Sonuç itibariyle elektrik iletimindeki kalitesizlikler, kesintiler, düzensizlikler nedeniyle hem aile hem de ülke ekonomisi zarara uğratılmakta, zaman zaman da tüketicilerin can güvenliği tehlikeye düşmektedir.

YETKİLİLERE VE TÜKETİCİLERE UYARILAR VE ÖNERİLER

Tüketici hakları, ülke çıkarı ve kamu yararı açısından elektrik iletimindeki kalitesizliklerin, kesintilerin ve düzensizliklerin giderilmesi için bir an önce gerekli teknik, idari önlemlerin alınması Hükümetin, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nın, diğer ilgili ve yetkililerin en başta gelen görevi ve sorumluluğudur.

Tüketicilerin elektriği kesintisiz, düzenli ve kaliteli bir şekilde kullanma hakkı vardır. İlgili ve yetkililerin de bunu sağlama sorumluluğu bulunmaktadır.

Elektrik kesintileri, yüksek ve düşük voltaj nedeniyle tüketicilerin herhangi bir zarara uğramasına neden olunması ayıplı bir hizmettir. Ayıplı elektrik hizmetinin neden olduğu zararlardan dolayı Tüketicinin Korunması Hakkında Yasa gereğince tüketicilerin zararının karşılanması hakkı bulunmaktadır. Tüketiciler bu gibi durumlarda zaman geçirmeden oluşan zararlara ilişkin tespit yaptırıp rapor düzenlettirerek önce elektrik kurumundan zararının karşılanmasını istemelidir. Eğer kurum kabul etmezse, tüketici sorunları hakem heyetlerine ya da tüketici mahkemelerine başvuruda bulunarak doğan zararın iadesine karar verilmesi istenilir. Bu gibi durumlarda Tüketici Hakları Derneğinden yardım istenilmesini öneriyoruz.

YÜKSEK VOLTAJ NEDENİYLE ZARARA UĞRAYAN TÜKETİCİ LEHİNE VERİLEN BİR HAKEM HEYETİ KARARI

T.C.
KEÇİÖREN KAYMAKAMLIĞI
Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı

Karar No : 2007/1071
Karar Tarihi : 24.10.2007

Şikayet Eden : Bir tüketici
Şikayet edilen : Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. Bölge Müdürlüğü
Şikayet Konusu : Buzdolabı ( kart değişimi), next uydu alıcısı
Şikayet Tarihi : 26.09.2007

Olayın Özeti : Tüketici 10.07.2007 tarihinde ……………adresinde yaşanan kazı çalışması neticesi sonucu verilen enerjinin yüksek voltaj sebebiyle buzdolabı ( kart değişimi), next uydu alıcısı yandığından 14.07.2007 ve 16.07.2007 tarihinde yetkili servislerine 120,00YTL ve 41,30YTL’ye yaptırdığını ve yetkili servisinden de hem faturasını hem de arızaların sebebinin yüksek voltajdan dolayı meydana geldiğini gösterir yazılı servis fişi aldığından ödemiş olduğu ücretleri istemektedir.

Şikayet Edilen Savunmanın Özeti: BEDAŞ adına Metin ÖZTEKİN ve Serkan İŞCAN katılıp, sözlü olarak savunma verilmiştir.

İnceleme ve Gerekçe : Tüketici 10.07.2007 tarihinde ……………. adresinde yaşanan kazı çalışması neticesinde ilgili apartmana ilişkin 7 konutta bulunan çeşitli elektronik eşyaların hasar gördüğü belirtilmiş olup mağduriyetlerini gidermeleri açısından yetkili servislerce tamirleri yapılmış ve ilgili kurumlara ( Türk Telekom, Keçiören Belediyesi, BEDAŞ) verilen dilekçeler sonucunda yapılan hizmetten doğan zararı kabul etmedikleri anlaşılmış olup, Tüketici dilekçesi, ekleri ve servis fişi faturası Hakem Heyeti üyeleri tarafından incelenmiştir. Konu 4822 Sayılı Kanunla Değişik 4077 Sayılı Kanunun 4/A maddesi kapsamında değerlendirilebilir.

Hüküm :

1- İnceleme ve gerekçede tespit edilen bulgular ve açıklanan nedenlerle ve 4822 Sayılı Kanunla Değişik 4077 Sayılı Kanunun 4/A maddesi gereği elektrik voltajından kaynaklanan bir arıza nedeniyle buzdolabı (kart değişimi), Next uydu alıcısı yandığı yetkili servis tarafından değiştirildiği bunun dışından herhangi bir arızanın bulunmadığı ve halen çalışır durumda olduğu tespiti yapılmış olup, tüketici talebinin kabulüne,

2- Tüketicinin voltaj yüksekliğinden dolayı bozulan parçaların buzdolabı ( kart değişimi), next uydu değişimi için ödemiş olduğu toplam 161.30YTL’nin BEDAŞ tarafından tüketiciye geri ödenmesi gerektiğine,

3- 4822 Sayılı Kanunla Değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un 22.maddesi uyarınca ve tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Tüketici Mahkemelerine itiraz yolu açık olmak üzere katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.


Turhan ÇAKAR
Tüketici Hakları Derneği
Genel Başkanı