Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 
TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ - YAZILARIMIZ - MAKALELER
 

ASKİ En Çok Şikayet Edilen Kamu Kuruluşu

Ankara’da Çankaya, Yenimahalle, Keçiören, Altındağ, Mamak, Etimesgut, Gölbaşı, Sincan Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerinden Tüketici Hakları Derneği olarak yaptığımız bir araştırmada en çok şikayet edilen kamu kuruluşları arasında ASKİ’nin olduğunu gördük.
ASKİ’nin yapmış olduğu haksız uygulamalar sona ermiyor, devam ediyor. Yapılan haksız uygulamaların sonucunda da tüketiciler mağdur ediliyor.

ASKİ, açıkça , Tüketicinin Korunması Hakkında Yasaya aykırı davranarak tüketicilerin haklarını hiçe sayıyor, zarara uğratıyor.

ASKİ’NİN YANLIŞ VE HAKSIZ UYGULAMALARI

Yukarıda isimleri belirtilen Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerine 2005, 2006, 2007 yıllarında tüketiciler tarafından ASKİ hakkında binlerce şikayet yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir.

ASKİ’ye yapılan şikayetleri şu şekilde özetleyebiliriz:

• Arızalı su sayacına hatalı- haksız kıyas yoluyla yüksek tutarda fatura düzenlenmesi ve yüksek su bedeli alınması

• Mükerrer su bedeli alınmasına ilişkin fatura düzenlenmesi

• Kullanılmayan su sayacından su bedeli alınması

• Kanalizasyon bağlantısı olmadığı halde haksız yere atık su bedeli alınması

• Yanlış okunan su sayacından haksız yere yüksek su bedeli alınması

• Haksız yere güvence bedeli alınması

• Süzme sayaç kullanan tüketicilerden haksız yere yüksek su bedeli alınması

HAKEM HEYETLERİNİN VERDİĞİ KARARLAR

ASKİ’nin yukarıda belirtilen yanlış ve haksız uygulamaları nedeniyle Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri’nin verdiği kararlar şunlardır:

• Arızalı sayaçtan alınan haksız su bedelinin tüketiciye iade edilmesi kararı

• Fazla gelen su faturasının iptali kararı

• Mükerrer düzenlenen su faturasının iptali ve düzeltilmesi kararı

• Kullanılmayan su sayacından alınan su bedelinin tüketiciye iade edilmesi kararı

• Verilmeyen kanalizasyon hizmetine ödenen haksız atık su bedelinin tüketiciye iade edilmesi kararı

• Yanlış okunan sayaçtan alınan haksız su bedelinin tüketiciye iade edilmesi kararı

• Haksız yere alınan güvence bedelinin tüketiciye iade edilmesi kararı

• Süzme sayaç kullanımından alınan haksız bedelin tüketiciye iade edilmesi kararı


HAKEM HEYETİ KARAR ÖRNEĞİ
(Fazla gelen su faturasının iptali kararı)

T.C.
ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI
Tüketici Sorunları Hakem Heyeti
Başkanlığı
KARAR TARİHİ: 03/10/2007
KARAR SAYISI : 2007/

TÜKETİCİ___ __________ : _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _

ŞİKAYET OLUNAN__ ___: ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ŞİKAYET KONUSU ____: Fazla Gelen Su Faturası

RAPORTÖRÜN GÖRÜŞÜ_ : Tüketici talebinin kabulü yönunde karar verilmelidir.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ __: Adı geçen tüketicinin 24.07.2007 tarihinde Kaymakamlığımız Tüketici Sorunları Hakem Heyetine vermiş olduğu dilekçesi gereği için ASKI Genel Müdüriüğüne gönderilmiş olup, 09/07/2007 gün ve 51007-1378 sayılı cevabi yazıda;
ASKİ tarafından yapılan kontroller neticesinde adı geçenin aboneliğe 22/03/2006 tarihinde sayaç değişikliği yapıldığı, sökülen sayacın Sanayi ver Ticaret İl Müdürlüğü tarafindan yapılan teknik muayenesinde numaratörlerin boşa döndüğü anlaşıldığı, yeni sayacın tüketimine göre kıyas yapılmak suretiyle 2006/01 ve 2006/02 dönem tahakkuklarının düzeltilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Dosya üzerinden yapılan incelemede abonenin su tüketim miktarının ortalama 10 m3 olduğu anlaşılmıştır. Yukanda açıklanan nedenlerle 2006/01 ve 2006/02 dönem faturalarının tüketicinin olağan kullanım miktarı gözönünde bulundurulduğunda fazla tahakkuk ettirildiği anlaşıldığından iptaline, yeni takılan sayacın tüketim bedeline kıyasen 2006/01 ve 2006/02 dönem faturalarının yeniden düzenlenmesine, kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Tüketici Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere katılanların oybirliğiyle karar verildi.


Turhan ÇAKAR
Tüketici Hakları Derneği
Genel Başkanı