Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 
TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ - YAZILARIMIZ - MAKALELER
 

ASKİ ve EGO'nun Haksız Güvence Bedelleri

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Ankaralıya hizmet vermekle ve bu hizmet verirken kamu yararını gözetmekle sorumlu ve görevli iki önemli kuruluşu olan ASKİ ve EGO’dan Derneğimize gelen şikayetlerin ardı arkası kesilmiyor.

HAKSIZ YERE ALINAN GÜVENCE BEDELLERİ

Bu yazıda ele alacağımız şikayetin konusu tüketicilerden haksız yere alınan güvence bedelinin tüketicilere geri ödenmemesidir.

Gerek doğalgaz gerekse su için yeni abone olmak isteyen tüketicilere zorunlu olarak aldırılan elektronik sayaçların yanında yasal olmadığı halde tüketicilerden güvence bedeli adı altında bir bedel alınmaktadır.

Eğer, sayacın ücretsiz olarak takılması nedeniyle güvence bedeli alınırsa bunu uygun görebiliriz.
Tüketiciye satın aldırılan bir sayaç aboneliği nedeniyle ayrıca tüketiciden bir güvence bedeli alınması tüketici haklarına, kamu yararına ve genel hukuk kurallarına aykırı biri tutumdur.

ABONELİĞİNİ SONA ERDİREN TÜKETİCİLERE GÜVENCE BEDELLERİ ÖDENMİYOR

Yukarıda belirtilen haksızlığın yanı sıra ASKİ ve EGO’nun bir başka haksız uygulaması da aboneliğini sona erdiren tüketicilere güvence bedellerinin geri ödenmemesidir.

Güvence bedelinin anlamı kiralanan bir mal veya kamu kuruluşu tarafından ücretsiz kullanıma sunulan elektrik, su, doğalgaz sayacına verilebilecek her hangi bir zarar karşılığında önceden alınan bir bedeldir.

Eğer kişi ( tüketici) kiraladığı malı geri verirken ( kira sözleşmesinin son bulması ) kullanılan mala ya da abonelik sözleşmesinin sona erdirilmesinde kullanılan sayaca tüketici tarafından bir zarar verilmemesi durumunda güvence bedelinin kira ya da abone sözleşmesinin sona erdirildiği dönemdeki koşullara uyarlanarak genel hukuk kurallarına göre tüketiciye geri ödenmesi gerekmektedir.

Ancak, ASKİ ve EGO ne tüketici hakkını ne genel hukuk kuralını ne de kamu yararını dikkate almaktadır.

Aşağıda, kendisine elektronik sayaç aldırılan bir tüketiciden haksız yere alınan güvence bedelinin geri ödenmesine ilişkin Etimesgut Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı’nın bir kararı yer almaktadır.

ASKİ ve EGO’nun bu konudaki haksız uygulamaları karşısında tüketicilerin haklarını aramalarını, Tüketici Hakları Derneği olarak kendilerine yardımcı olacağımızı belirtmek isteriz.ASKİ’NİN İADE ETMEDİĞİ GÜVENCE BEDELİNE
ETİMESGUT HAKEM HEYETİ’NİN İADE KARARI

TÜKETİCİNİN ADI VE SOYADI : Tüketicinin adı ve soyadı

ŞİKAYET EDİLEN : Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

ŞİKAYET KONUSU : Tüketici atıcı firmadan su aboneliği hizmet satın
almıştır.

OLAYIN ÖZETİ : Tüketici güvence bedeli altında 55,66YTL verdiğini bunun haksız kazanç olduğunu beyan ederek heyetimize müracaatta bulunmuştur.

ŞİKAYET EDİLENİN SAV.ÖZETİ: Firma savunmasında güvence bedelinin alınması gerektiğini, haksız kazanç olmadığını belirtmiştir.

İNCELEME VE GEREKÇE : 55,66YTL’nin Tüketiciye iadesi istenmektedir.

Tüketici dilekçesi ve ekleri incelenmiştir. Uyuşmazlık konusunun 4822 Sayılı Yasa ile Değişik 4077 Sayılı Yasanın 22.maddesi hükümlerine göre Tüketici Hakem Heyetinin görev, yetki ve çalışma alanında olduğu görülmüştür.

KARAR : Yukarıda açıklanan nedenlerle;
1- Şikayetçinin talebinin kabulüne

2- 4822 Sayılı Yasa ile Değişik 4077 Sayılı yasanın 4.maddesi hükümlerine göre ön ödemeli elektronik kartlı su sayacının abone işlemleri esnasında tüketiciden tahsil edilen güvence bedeli adı altındaki 55,66YTL ücretinin mekanik sayaçlar için geçerli olduğu ön ödemeli sayaçlarda yasal bir gerekçesi olmadığı emsal kamu hizmetlerinde böyle bir uygulamanın yapılmadığı, uygulamanın yasal kamu hizmeti anlayışının dışında ticari nitelik taşıdığı düşüncesiyle tüketicinin talebinde haklı olduğuna, tüketiciden tahsil edilen 55,66YTL’nin satıcı tarafından tüketiciye iadesine;

3- Tarafların kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde Tüketici Mahkemelerine itiraz yolları açık olmak kaydıyla, 4822 Sayılı kanunla Değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 22.maddesi uyarınca katılanların oybirliğiyle karar verildi.31.8.2007


Turhan ÇAKAR
Tüketici Hakları Derneği
Genel Başkanı