Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 
TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ - YAZILARIMIZ - MAKALELER
 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Ekmeğimizle Oynuyor

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından 15.02.2002 tarihli ve 24672 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “ Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği”nde yer alan ekmeğin ağırlığına ilişkin hüküm, Bakanlığın hazırlanmış olduğu Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliğinde değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Taslağı ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Cumhuriyet tarihi boyunca özellikle de halk tipi ekmeğin gramajı ilgili kamu kuruluşları tarafından belirlenmektedir. Oysa, Ekmek Tebliğinde yapılan bu değişiklik ile ekmek gramajına ilişkin hükmün kaldırılarak yerine ne konulacağı, kim tarafından nasıl belirleneceği belirtilmemekle birlikte, konunun piyasa koşullarına yada ilgili esnaf örgütüne bırakılmak istendiği anlaşılmaktadır.

Özellikle halk tipi denilen ekmek gramajının belirlenmesi yetkisinin ve hakkının piyasa koşullarına yada esnaf örgütüne bırakılmak istenmesi, zaten yaşanmakta olan sorunun ve kaosun daha da büyümesine, bunun sonunda da ekmek ağırlıklı beslenen dar gelirli ve yoksul tüketicinin büyük bir çoğunluğunun iyice sıkıntıya düşmesine ve mağdur olmasına neden olacaktır.

EKMEKLER KÜÇÜLTÜLMEKTE KALİTE BOZULMAKTADIR

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı sürekli ekmeğimizle oynuyor. Bugüne kadar ekmekte uygulanan yanlış politikalar sonucunda halk tipi ekmeğin ağırlığı 400-500 gramdan 200 grama kadar düşürülmüştür. Ekmeğin gramajının düşürülmesi ve küçültülmesiyle sorunlar azalmamış, tam tersine artmıştır.

Halk tip ekmeğin sürekli küçültülmesi hem kalitesini bozmuş hem de tüketicinin daha pahalı ekmek tüketmesine neden olmuştur.

Küçülen ekmeğin kabarık gösterilmesi için aşırı katkı maddesi kullanılmakta ve ekmekler balon gibi olmaktadır. Balon gibi kabaran ve içi bomboş olan ekmekler dökülmekte dağılmakta ve ekmeğin lezzeti bozulmaktadır.

Bununla birlikte, halk tipi ekmeğin belirli bir gramajda olması piyasada belirsizlik yaratacağından tüketicilerin çeşitli gramajdaki ekmeklerin fiyatlarını karşılaştıramamasına ve kıyaslayamamasına neden olacağından tüketicinin evrensel haklarından olan seçme hakkı fiilen ortadan kaldırılacaktır.

Ülkemizde milyonlarca tüketicinin günlük kalori gereksinmesinin %60-70 ekmekten karşılanmaktadır.

Ülkemizde ekmeği diğer gıda maddeleri ile bir tutmamak gerekmektedir. Çünkü ülkemiz koşullarında ekmek tüketicilerin ezici bir çoğunluğunun en temel besin kaynağıdır.

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINA SESLENİYORUZ.

Halkın ekmeği ile oynamayın! Ekmeğimizi sürekli küçültmeyin! Yukarıda belirtilen nedenlerle belli standartta halk tipi ekmek üretilmek zorundadır. Ülkemizin koşullarını dikkate almalısınız. Halk tipi ekmeğin dışında çeşitli ağırlık ve standartlarda ekmek üretilebilir.

200 gramlık bir ekmeğin işçilik, yakıt, genel giderler ve nakliye maliyeti 300 gramlık ekmeğin giderlerine eş değerdir.

Normal halk tipi ekmeğin yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı en az 300 gram olarak üretilmesi gerekmektedir. Halk tipi ekmeğin bu ağırlıkta üretilmesi, ekmek üretim maliyetinin düşmesine katkı sağlayacağından hem tüketici hem de üretici lehine bir uygulama olacaktır.

Diğer taraftan da,’ata ekmeği’,’taş fırın ekmeği’ gibi değişik gramajlarda üretilen ekmeklerin de bu standartlara uydurulması gerekmektedir. Sözü edilen bu ekmekler farklıymış gibi gösterilerek tüketiciler mağdur edilmektedir.

Son sözümüz, ekmek gramajının belirlenmesi piyasa koşullarına bırakılamaz, terk edilemez. Tüketici Hakları Derneği’nin Bakanlığınıza gönderdiği önerisini dikkate alarak Tebliğ Taslağını düzeltiniz, halkın ve tüketicinin yanında yer alınız.


Turhan ÇAKAR
Tüketici Hakları Derneği
Genel Başkanı