Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 
TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ - YAZILARIMIZ - MAKALELER
 

Ankara Kent İçi Ulaşım Çıkmazı

Çağımızda büyük ve nüfusu kalabalık kentlerde ulaşımı rahatlatacak ,kenti ulaşım keşmekeşinden kurtaracak yayaların kentte daha rahat,kolay ve güvenli bir şekilde gezebilmesini,dolaşabilmesini sağlayacak şekilde önlemler alınırken, ulaşım politikaları belirlenirken Başkentimiz Ankara’da ise tam tersi olmaktadır.

Başkentimizin ulaşım çıkmazını ana başlıklar şeklinde şu şekilde özetleyebiliriz.

1-Metro-Ankaray yaygınlaştırılmamıştır.

2-Kent içi gereksiz ve anlamsız bir şekilde alt ve üst geçitlerle donatılmıştır.

3-Tüketiciler için kent içi ulaşımı pahalı hale getirilmiştir.

4-Ulaşım güvenliği tehlikeye düşürülmekte, yaya hakları ise engellenmektedir.

5-Kent içinde otomobil ve motorlu araç sayısı arttırılmaktadır.

6-AŞTİ ’de hak gaspı sürmektedir.

7-Çevre kirliliği ve sağlık sorunu yaratılmaktadır.

Şimdi bu sorunları tek tek ele alıp inceleyelim.

METRO-ANKARAY YAYGINLAŞTIRILMAMIŞTIR

Şimdiki Ankara Anakent Belediyesi yönetimi on üç yıldan beri yönetimde olduğu halde Metro- Ankaray ne kadar yaygınlaştırılmıştır? Yeni hatlar açılmış mıdır? Hayır,ne yazık ki bu sorulara olumlu yanıt veremiyoruz.

Oysa, asıl olması gereken Metro-Ankaray hattının Ankara’nın her yönüne yaygınlaştırılarak kent içi ulaşımının rahatlatılması ve kentin ulaşım keşmekeşinden kurtarılmasıydı.Ancak, mevcut yönetimin 13 yıldır görevli olduğu dönemde bu durum gerçekleşmemiştir.

ALT VE ÜST GEÇİTLER REZALETİ YARATILMIŞTIR

Kentte gereksiz ve sayısız üst geçit açılmış ve açılmaya da devam etmektedir.Üst geçitler hem yayaların karşıdan karşıya geçişini zorlaştırırken,hem de görüntü kirliliği yaratılmış ve yaratılmaktadır.

Sakat,yaşlı ve yürüme zorluğu çeken on binlerce yaya zaten bu üst geçitleri kullanamamaktadır.Üst geçitleri kullanamayan bazı yurttaşlarımız ise karşıdan karşıya geçerken ya da geçmek zorunda kalırken,ne yazık ki hayatlarını kaybetmektedirler.

Üst geçitlere gereksiz yere harcanan paralar Ankaralıların cebinden çıkmıştır ve çıkmaya da devam etmektedir.Bu paralar boşa harcanmış,harcanan paralarla çıkmazlar ve sorunlar yaratılmış,birilerinin ise cepleri doldurulmuştur.

Diğer önemli bir sorun da özellikle Kuğulu Park Alt Geçidi gibi bir sorunun Ankaralıların ve Çankayalıların başına bela edilmesidir.

Bu konuda,elektronik posta adresimize gönderilen bir yazıyı aşağıya aktarmayı uygun görüyorum.

KUĞULU PARK ALT GEÇİDİNİ KULLANMAYIN!

Neden mi?Ekli fotoğraf 24.03.2007 günü açılış saati öncesi ‘Ben yaptım oldu geçidi’nde:

Yani Ankara Büyükşehir Belediyesi ‘Kuğulu Park Alt Geçidi’nde çekilmiştir.
Kuğulu alt geçidinde çıplak gözle yapılacak bir incelemede şu incelemeler yapılacaktır.

1-Egsoz gazı/Karbon monoksit sıkışmasında JET FAN/havalandırma fanları YOK.

2-Trafik kazası yangın anında kullanılmak üzere YANGIN(hortum) DOLABI YOK.

3-Trafik kazası yangın anında itfaiye tarafından kullanılmak üzere YANGIN HİDRAND’ti/su alma vanası YOK.

4-Alt geçit trafik yoğunluğunu/olası trafik kazasını Trafik bilgi sistemi merkezine iletecek CCTV-KAMERA KONTROL sistemi YOK.

5-Trafik kazası/yangın anında sürücüler için ACİL ÇIKIŞ Yolu/yürüme bandı/merdiveni YOK.

6-Trafik kazası/yangın anında sürücüler için SOS Acil Yardım TELEFONU YOK.

7- Geçidin düşey duvarlarında ve tavanında araç trafiği sesini emmek üzere SES EMİCİ/TUTUCU paneller YOK.

8- Geçit içi ve üstü Aydınlatma Armatürleri YANLIŞ
(Aydınlatmada BEYAZ ŞIK veren armatürler seçilmiş. Oysa bilindiği üzere tüm uluslar arası yol, alt geçit, tünel vb kapalı geçitlerde GÜN IŞIĞINA yakın GÜN IŞIĞI- day light armatürleri kullanılmaktadır.)

9- Alt geçit girişlerinde Ağır taşıt/otobüs giremez trafik işaretleri YOK.

10- Geçit içinde olası bir trafik kazası halinde trafiği yavaşlatmak ve ya durdurmak üzere ÖZEL SİNYALİZASYON sistemi YOK.

11- Düşey yan duvarlarda ve orta refrujda Darbe Emici Metal Barrier YOK.( Sadece beton bariyer mevcut.)

12- Giriş ve çıkışlarda sürücüler için GÜNEŞ IŞIĞI Engelleme Paneli YOK.

Ayrıca alt geçitle bağlantılı olarak;

a- Özellikle Cinnah çıkışı ile Çankaya inişi Atatürk Bulvarı gidiş noktalarında trafiğin olası hız artışını azaltacak, yayaların güvenle karşıdan karşıya geçişini sağlayacak Yaya Geçidi Sinyalizasyonu ve yaya geçidi trafik işretleri yeterli değil.

b- Ayrıca Cinnah Caddesi çıkışında, aşağıdan yukarı doğru çıkarken, Cadde üzerinde araçlar için trafik sinyal lambası var. Ancak bu sokaklardan Cinnah caddesine çıkışta Trafik Sinyal lambası yok!

c- Bu kavşak inşaatı ile Tunalı Hilmi Caddesi nde Trafik araç hızı ve taşıt yoğunluğu en az iki misli artmıştır. Caddenin Karum AVM- Esat Dörtyol Kavşağı’na kadar olan bölümde sadece bir adet ışıklı yaya geçidi vardır. Çocuk ve yaşlılar, engelliler trafik herhangi bir nedenle kendiliğinden tıkanması halinde karşıdan karşıya geçebilmektedir. Tunalı Hilmi Caddesi ‘nin bu bölümünde en az dört farklı noktada bulunması gereken dört yönlü Trafik Sinyalizasyonu YOK’ tur…

Kendi emniyetiniz için EKSİKLER TAMAMLANANA DEK BU ALT GEÇİTLERİ KULLANMAYINIZ.

BÜLENT BÜYÜKAKIN

KENT İÇİ ULAŞIMI PAHALILAŞTIRILMIŞTIR

Kentli haklarına,tüketici haklarına,sosyal devlet ve kamu yararı anlayışına aykırı ulaşım politikası nedeniyle,Ankara,Türkiye’nin ve dünyanın kent içi ulaşımı en pahalı başkentleri arasındadır.Üstelik yıllar önce birlik ve beşlik toplu taşıma kartlarında kırk beş dakikalık süre içerisinde ki üç kez biniş hakkı kaldırılmıştır.Tüketici Hakları Derneği olarak yıllar önce,bu konuda açmış olduğumuz iptal davasında yürütmeyi durdurma kararı verilmiş,ancak dava henüz sonuçlanmamıştır.

Başkent Ankara bir memur,öğrenci dar gelirli ve yoksul tüketicilerin yoğunlukta olduğu bir kenttir.Bu nedenle,pahalı kent içi ulaşımı zaten son derece yetersiz olan aile bütçesini sarsmakta,alım gücü düşük olan tüketicileri zor durumda bırakmaktadır.

ULAŞIM GÜVENLİĞİ VE YAYA HAKKI AZALTILMIŞTIR

Ulaşım güvenliği ve yaya hakkı arttırılacak yerde azaltılmıştır.Yayaların kent içinde daha rahat dolaşmaları,karşıdan karşıya daha rahat ve kısa sürede geçmeleri. engellenmiştir. Ankara gibi büyük ve nüfusu kalabalık kentlerde çağdaş,doğru ve güvenli ulaşımın bir gereği olarak metro ve benzeri ulaşım sistemlerinin yaygınlaştırılarak ve ulaşımın yer üstünden yer altına kaydırılarak kentin rahatlatılması gerekmekteyken Ankara’da tersi yapılmakta,yolcu ve yay güvenliği tehlikeye atılmakta,ulaşım zorlaştırılmaktadır.

Diğer taraftan,yaya geçitlerinin de bir çok yerde otomobiller ve motorlu araçlar ile işgal edildiğini görmekteyiz.Bu durum,yayaların yaya geçitlerinden değil de araç yollarından yürümesini zorunlu bırakmakta ve yayaların güvenliğini riske ve tehlikeye atmaktadır.
Bununla birlikte, yayaların,yaşlıların ve çocukların kent içinde rahatça dolaşmaları,gezmeleri engellenmekte ve zorlaştırılmaktadır.

OTOMOBİL VE MOTORLU ARAÇ SAYISI ARTTIRILMAKTADIR

Ankara’ya olan giriş çıkış yolları genişletilerek,yeni bulvarlar açılarak otomobillerin ve motorlu araçların şehrin içine girmesi teşvik edilmektedir.Kent içinde otomobil ve motorlu araç sayısının azaltılacak yerde daha da arttırılmasına neden olunarak bir keşmekeş yaratılmış ve yaratılmaktadır.Otomobil ve motorlu araç sayısının artması aynı zamanda bir çok sorunun da nedeni olmaktadır.Yolcu ve yaya güvenliğinde risk ve tehlike artmaktadır.

Yayaların kent içinde rahatça dolaşmaları engellenmektedir.Çevre kirliliği yaratılmaktadır.Enerjide savurganlığa ve gereksiz akaryakıt tüketimine neden olunmaktadır.Zaman kaybına neden olunmaktadır.Görsel kirlilik yaratılmaktadır.

AŞTİ'DE HALK GASPI SÜRMEKTEDİR

Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminaline(AŞTİ)hizmet veren şehir içi servis araçlarının Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kaldırılması üzerine,derneğimizin açmış olduğu dava sonucunda Ankara 2.İdare Mahkemesinin 30.03.2005 tarihinde yürütmesinin durdurulmasına,19.10.2005 tarihinde de işlemin iptaline karar vermesine karşın bugüne kadar mahkeme kararına uyulmamış ve tüketiciler mağdur edilerek bir hak gaspına uğratılmışlardır.

Gerek Ankara’dan Ankara dışına gerekse Ankara dışından Ankara’ya bir yıl içerisinde gidip gelen otuz milyondan fazla tüketici mağdur edilerek yüz trilyondan fazla zarara uğratılmışlardır.

ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE SAĞLIK SORUNU YARATILMIŞTIR

Kent içine girmesi teşvik edilen araç yoğunluğu ve trafik keşmekeşi çevre ve sağlık sorunlarının artışına neden olmaktadır.

Araç yoğunluğuna ve artışına paralel olarak akaryakıt tüketiminin artması sonucunda egzoz gazları ve CO2 emisyonu da artmaktadır.

Sözü edilen gazlar, çevrenin ve havanın kirlenmesine neden olmakta, insanlar başta olmak üzere çevredeki tüm canlıların,hayvanların ve bitkilerin sağlığına zarar vermektedir.

Araç yoğunluğunun yarattığı bu kirlilik nedeni ile kentte yaşayan insanlarda çok çeşitli hastalıklar ve rahatsızlıklar oluşmaktadır.Aynı zamanda,araç yoğunluğu ve trafik keşmekeşi strese neden olmakta, stres de başka hastalıkları tetiklemektedir.

Egzoz gazları ve CO2 emisyonun artması bilindiği gibi küresel ısınmanın en önemli nedenidir.

ÇÖZÜM

Tüketici haklarına,kamu yararına ve sosyal devlet anlayışına uygun, güvenli, çevresel kirlilik yaratmayan, sağlıklı, ucuz, düzenli, rahat bir ulaşım sisteminin Başkentimiz Ankara’da bir an önce uygulamaya konulması gerekmektedir.

Böyle bir ulaşım için,kent üstündeki trafik keşmekeşine son vererek Metro-Ankaray sistemi ve benzeri sistemlerin kent altında ve kentin her yönünde yaygınlaştırılması gerekmektedir.

Böyle bir ulaşım sistemi gerçekleştiğinde otomobil ve diğer kent üstündeki motorlu araç sayısı da azalacaktır.

Doğal olarak, bir taraftan kent altındaki ulaşım sistemi yaygınlaştırılırken bir taraftan da kent içindeki araç sayısını azaltacak ve kent içine araçların girmesini engelleyecek doğru önlemlerin alınması da gerekli ve zorunludur.


Turhan ÇAKAR
Tüketici Hakları Derneği
Genel Başkanı