Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 
TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ - YAZILARIMIZ - MAKALELER
 

Devre Tatil Vurgunları

Devre tatil satışı yapan firmalar tarafından bürolarına ya da bir otele davet ettiği tüketiciler ile 49 ya da 99 yıllığına devre tatil kullanım hakkı satışını içeren sözleşmeler yapılmaktadır.

Derneğimize şikayete gelen tüketicilerin anlatımlarına göre, devre tatil satışı yapan firmaların bu uygulaması kısaca şöyle gerçekleşmektedir: sokakta tüketicilere dağıtılan davetiye niteliğindeki yazılarla ya da herhangi bir şekilde adlarını ve telefonlarını buldukları tüketicilere telefon edilerek uygulamanın ya da satışın yapıldığı otele davet işlemi gerçekleşmektedir.

Davet edilen otelde en az üç dört saat gürültülü müzik eşliğinde psikolojik olarak baskı altına alınan tüketicilerin sağlıklı düşünebilme ve karar verebilmeleri engellenerek sonunda sözleşmeye imza atmaları gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte, yapılan satışın bedeline göre çeşitli vadelerde ve tutarlarda tüketicilere senetler imzalattırılmaktadır.

DEVRE TATİL SÖZLEŞMELERİNDE HAK VE SORUMLULUKLAR

Tüketicinin Korunması Hakkında Yasa’ya göre, devre tatil sözleşmeleri en az üç yıl süre için yapılan ve bu süre zarfında yıl içinde belirli veya belirlenebilecek ve bir haftadan az olmayacak bir dönem için bir veya daha fazla sayıdaki taşınmazın kullanım hakkının devri ya da devri taahhüdünü içeren sözleşmeler ya da sözleşmeler grubudur.

Devre tatil sözleşmelerinde tüketici, sözleşmenin her iki tarafça imzalanmasından itibaren on gün içinde hiçbir neden göstermeksizin ve hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin cayma hakkını kullanarak sözleşmeden dönebilir (cayabilir).

Devre tatil satan firma (sağlayıcı), on gün dolmadan ( tüketicinin cayma hakkı süresi) sözleşmedeki bedel nedeniyle tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasını veya borç altına sokan herhangi bir belge vermesini isteyemez.

TÜKETİCİLERİN KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR

Tüketiciler, devre tatil sözleşmesini imzaladıktan birkaç gün sonra yanlış bir iş yaptığını düşünerek hemen cayma hakkını kullanabilmek için firmaya başvuruda bulunduğunda olumsuz yanıtla karşılaşmaktadır.

Cayma süresi içerisinde tüketiciden herhangi bir bedel alınmaması gerektiği halde bir miktar peşinat adı altında bir bedel alınmaktadır.

Gene, Tüketicinin Korunması Hakkında Yasa’ya göre, cayma süresi içerisinde tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapması veya borç altına sokan herhangi bir belge vermesi istenmemesine karşın borcun tamamına ilişkin senet alınmaktadır.

Tüketicinin kredi kartı bilgileri alınarak, isteği dışında hesabından para çekilmektedir.

Tüketiciye cayma hakkını belirten sözleşme örneği verilmemektedir.

Tüketici, devre tatil yapılacağı belirtilen tesisi görmeye gittiğinde böyle bir tesisin hiç olmadığını ya da belirtilen özellikte bir yer olmadığını görmektedir.

Bazı firmalar tarafından tüketicilere daha önceki bir tarihi sözleşmeye arttırma koşulu getirilerek tüketicinin cayma hakkını kullanması engellenmeye çalışılmaktadır.

Hakkını arama bilicinde olan tüketiciler haksız yere girmiş olduğu bu borç yükünden kurtulabilmek ya da ödemiş olduğu bedeli ve imzalamış olduğu senetleri geri alabilmek için uğraşmakta ya da dava açmak zorunda kalmaktadır. Hakkını aramayan ya da elinde gerekli belgeleri bulunmayan tüketiciler ise bu soyguna ve vurguna katlanmaktadırlar.

DERNEĞİMİZCE HAZIRLANAN BİR İHTARNAME ÖRNEĞİ

İHTAR EDEN : Bir tüketici

İHTAR EDİLEN : Firma adı

İHTAR KONUSU : 4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Devre Tatil başlıklı 6/B Maddesi ile Kanun kapsamında yayınlanan Devre Tatil Sözleşmeleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 6.Maddesine göre cayma hakkının kullanılması hakkında ihtarda bulunma.

OLAYLAR :

1- Firmanız ile şahsım arasında 29.05.2007 tarihinde sözleşme imzalandı. 4000YTL olan bir adet, 2000YTL olan bir adet ve her biri 200YTL olan 20 adet senet olmak üzere toplam tutarı 10.000YTL olan 22 adet senet imzaladım.

2- Firmanızla şahsım arasında imzalanan sözleşmeden dönmek ve cayma hakkımı kullanmak üzere, sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren firmanızı sürekli telefon ile aradığım halde, bugüne kadar firmanızdan herhangi bir cevap alamadım.

3- 4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Devre Tatil başlıklı 6/B Maddesi ile Kanun kapsamında yayınlanan Devre Tatil Sözleşmeleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 6.Maddesine göre, Devre Tatil Sözleşmelerinde “Tüketici, sözleşmenin her iki tarafça imzalanmasından itibaren 10 gün içinde hiçbir sebep göstermeksizin ve hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin cayma hakkını kullanarak sözleşmeden dönebilir.”denilmektedir. Firmalar, tüketicinin sözleşmeden dönme hakkının gereği olarak, 10 günlük cayma hakkı süresi içersinde tüketicinin cayma hakkı isteğini yerine getirmekle yükümlüdür.

İSTEM ve SONUÇ: 4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Devre Tatil başlıklı 6/B Maddesi ile Kanun kapsamında yayınlanan Devre Tatil Sözleşmeleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 6.Maddesine göre, sözleşmenin diğer yasal haklarım saklı kalmak üzere 7 gün içinde iptal edilmesini, 4000YTL olan bir adet, 2000YTL olan bir adet ve her biri 200YTL olan 20 adet senet olmak üzere toplam tutarı 10.000YTL olan 22 adet senedin iadesini, aksi takdirde hakkınızda yasal yollara başvuruda bulunacağımı tarafınıza ihtar ederim.
Tüketicinin adı, soyadı, imza, tarih


Turhan ÇAKAR
Tüketici Hakları Derneği
Genel Başkanı