Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 
TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ - YAZILARIMIZ - MAKALELER
 

Kredi Kartınızı Sakın Çaldırmayın ve Kaybetmeyin

Kredi kartını çaldıran ya da kaybeden tüketiciler parasal olarak önemli zararlarla karşılaşmaktadır.

Kredi kartını çalan ya da kaybolan kredi kartını bulan kişiler tarafından kredi kartı sahibinin hesabından para çekilmekte ya da çeşitli alışverişler yapılmaktadır.

HAKSIZ YASA HÜKMÜ VE BANKALARIN TUTUMU

Banka Kartları ve Kredi Kartları Yasasına göre, kredi kartının ya da karta ilişkin bilgilerin çalınması veya kaybolması durumunda kart sahibi bankaya yapacağı bildirimden önceki yirmidört saat içinde kartın kullanım sonucunda doğan zararın yüzelli YTL’sinden sorumlu olmaktadır.

Eğer,tüketici, kredi kartının çalınması ve kaybolması nedeniyle, bankaya yapacağı bildirimden önce kartı bulanlar ve çalanlar tarafından kartın kullanıldığı zaman üzerinden yirmidört saatten fazla bir süre geçmişse doğan zararın tamamından tüketici sorumludur.

Ancak, Yasa’nın bu hükmüne de bazı bankalar aykırı davranarak ve tüketicilerin başvurularını dikkate almayarak doğan zararın tamamını tüketiciye yüklemeye çalışmaktadırlar.

Banka Kartları ve Kredi Kartları Yasası çıkmadan önce çalınan ya da kaybolan kredi kartı nedeniyle alışveriş yapılan yerler ve ilgili banka Tüketicinin Korunması Hakkında Yasa’ya göre sorumlu tutulabilirken, Banka Kartları ve Kredi Kartları Yasası tüketici hakkını geriye götürmüştür.

Yasa’nın bu hükmünün ve tüketicilerin haklarına aykırı hükümlerinin düzeltilmesi zorunludur. Derneğimiz bu konunun üzerinde duracaktır.

Bu aşamada,tüketicilere önerimiz, kredi kartlarını sakın kaybetmemeleri ve çaldırmamaları olacaktır.

ÇALINAN BİR KREDİ KARTINA İLİŞKİN
DERNEĞİMİZCE HAZIRLANAN İHTARNAME ÖRNEĞİ

İHTAR EDEN : Bir Tüketici

İHTAR EDİLEN : Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Yapı Kredi Bankacılık Üssü Gebze 41480 Kocaeli

İHTAR KONUSU : 5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nun 12.maddesi ile 4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre, bankamızdan almış olduğum, 27.04.2007 tarihinde çalınan goldkartım ile çekilen 1600YTL ve bankanızın uyguladığı nakit çekim ücreti olan 93YTL olmak üzere toplam 1693YTL bedelin sorumlu olduğum 150YTL tutarındaki kısmını ödeyeceğim, geri kalan miktarından ve bundan sonra işleyecek faizinden ve doğacak borçlardan sorumlu olmadığım hakkında ihtarda bulunma

OLAYLAR :
1- Bankanızdan almış olduğum gold kartımın 27.04.2007 tarihinde çalınarak aynı gün takip eden gün içerisinde kartım ile 1600YTL çekilmesi üzerine, 24 saat geçmeden 28.04.2007 günü saat 10:45’de bankanızın müşteri hizmetlerinden verilen 0 262 647 19 00 nolu faksa durumu bildirdim.

Gene, olayın üzerinden 24 saat geçmeden, ikinci faksımı da 28.04.2007 günü saat 10: 57’de ( Birinci fakstan 12 dakika sonra) bankanıza göndererek yapılan nakit çekimlerle ilgili borcumu kabul etmediğimi bildirdim.

Daha sonra, 2 Mayıs 2007 tarihinde bankanıza bir faks daha göndererek 5464 Sayılı Yasanın “ Kartın haksız kullanımı” başlıklı 12.maddesine göre, kartım ile çekilen tutarın 150YTL tutarından sorumlu olduğumu, geri kalan borcu kabul etmediğimi bildirdim.

2- Bankanıza çektiğim fakslarda çalınan gold kartımla yapılan nakit çekime ilişkin bedelin 150YTL tutarının dışında kalan borçtan sorumlu olmadığımı bildirdiğim halde,
Bankanızca 14.05.2007 tarihinde evime Hesap Bildirim Cetveli gönderilerek çalınan kartım ile çekilen 1600YTL ve bankanızın uyguladığı nakit çekim ücreti olan 93YTL olmak üzere toplam 1693YTL bedelin 21.05.2007 tarihine kadar tarafımdan ödenmesi istenmiştir.

3- 5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nun, “kartın haksız kullanımı ve sigortalanması” başlıklı 12.maddesinin 1.fıkrasında, “Kartın ya da 16 ncı maddede belirtilen bilgilerin kaybolması veya çalınması halinde kart hamili, yapacağı bildirimden önceki yirmidört saat içinde gerçekleşen hukuka aykırı kullanımdan doğan zararlardan yüzelli Yeni Türk Lirası ile sınırlı olmak üzere sorumludur.” denilmektedir.

Buna göre, çalınan kartım ile çekilen 1600YTL ve bankanızın uyguladığı nakit çekim ücreti olan 93YTL olmak üzere toplam 1693YTL bedelin 150YTL tutarındaki kısmından sorumlu olduğumu, geri kalan kısmından sorumlu olmadığımı ve doğacak diğer borçlardan sorumlu olmadığımı, bankanızca gerekli düzeltmenin yapılmasını bildiririm.

4- Bankanızca, bugüne kadar 5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Yasası ile 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Yasaya göre gerekli düzeltme yapılmadığından mağdur edilmiş bulunmaktayım.

İSTEM ve SONUÇ: 5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nun 12.maddesi ile 4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Yasaya göre, bankanızdan almış olduğum gold kartım ile çekilen 1600YTL bedel ile bankanızın uyguladığı nakit çekim ücreti olan 93YTL olmak üzere toplam 1693YTL bedelin 150YTL tutarındaki kısmından sorumlu olduğumu, geri kalan kısmından ve bundan sonra bankanızca uygulanacak hiçbir faiz ve borçtan sorumlu olmadığımı, diğer yasal haklarım saklı kalmak üzere en geç 7 gün içerisinde bankanızca gerekli düzeltmenin yapılarak tarafıma bilgi verilmesini, aksi takdirde hakkınızda yasal yollara başvuruda bulunacağımı tarafınıza ihtar ederim.


Turhan ÇAKAR
Tüketici Hakları Derneği
Genel Başkanı