Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 
TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ - YAZILARIMIZ - MAKALELER
 

Telekomun Tarife Uygulaması Rekabete Aykırı


Yabancılaşan Türk Telekom’un şehir içi konuşma ücretlerine yapmış olduğu zammın hiçbir haklı gerekçesi bulunmamaktadır.

Türk Telekom, Telekomünikasyon kurulu’nun onayladığı yeni tarifeyi 1 Mart 2007 tarihinden itibaren uygulamaya başlamıştır.

Türk Telekom’un şehir içi görüşmelerine yapmış olduğu %25 zam ile tüketicilerin cebinden yaklaşık 800 milyon dolar çıkacaktır. Diğer taraftan, hesaplı, standart, ve yazlık hatlardaki 100 kontürlük ücretsiz kullanım hakkını da sınırlama getirerek kaldırmıştır.

Bununla birlikte, hafta sonlarındaki (cumartesi, pazar) ve resmi tatillerdeki indirim uygulaması da kaldırılmıştır. Şehir içi sabit telefon görüşmelerinde Türk Telekom rakipsiz ve doğal tekel durumundadır.

TARİFE UYGULAMASI REKABETE AYKIRI

Şehir içi sabit telefon görüşmelerinde Türk Telekom rakipsiz ve doğal tekel durumundadır. Bu nedenle, seçme hakları bulunmadığından tüketiciler konuşma hizmetini Türk Telekom’dan almak zorundadırlar.

Türk Telekom, doğal tekel durumunu, tüketicilerin zorunluluğunu ve seçme hakkının olmadığını kötüye kullanarak şehir içi sabit telefon görüşmelerine çok yüksek oranlarda zam yapmıştır.

Rekabetin olmadığı, doğal tekel konumunda olan Telekom’un şehir içi aramalarda ve sabit ücretlerde zam yapması tüketici haklarına yaklaşımını ortaya koymaktadır.

Türk Telekom tarafından %25 oranında yapıldığı belirtilen zammın çok üzerinde zam yapılmıştır. Derneğimizin yapmış olduğu bir hesaplamaya göre, hesaplı hattan yapılan görüşmelere %84.7 oranında zam yapıldığı görülmüştür.

Telekomünikasyon Kurulu, Telekomun tarifesini onaylayarak, rekabetin olmadığı şehir içi aramalarda tüketicileri cezalandırmıştır.

Oysa ki, Telekomünikasyon Kurumu’nun görevleri arasında tüketici haklarının gözetilmesi bulunmaktadır.

Bununla birlikte, Kurumun telekomünikasyon sektöründe serbest rekabet koşullarının oluşumunu düzenleme zorunluluğu bulunmaktadır.

Telekomünikasyon Kurulu, tarifeleri onaylanmakla tüketici haklarını çiğnemiş ve rekabet kurallarına aykırı davranmıştır.

Türk Telekom’un bu uygulaması 4054 Sayılı Rekabet Yasasına aykırıdır.

İNDİRİMLİ TARİFELER KALDIRILDI

Hafta sonu indirimleri aşağıdaki tabloda görüleceği gibi, gün boyu indirimden 23:00-07:00 saatlerine sıkıştırılarak ortadan kaldırılmıştır.

Aynı şekilde, hesaplı, standart ve yazlık hatlarda yıl boyunca kullanım hakkı olan ücretsiz 100 kontörün kullanım hakkı da ilk 1 ayla ve 22:00 – 07:00 saatleri arasında sınırlandırılarak ortadan kaldırılmıştır.

İNDİRİMLİ DİYE YUTTURULAN TARİFE

İLİÇİ Görüşmeler

Günler Normal İndirimli (%50)
Hafta İçi ( Pazartesi–Cumartesi) 07.00-23.00 23.00-07.00
Pazar - Cumartesi 23.00 – Pazartesi 07.00
Resmi Tatil Pazar günü uygulaması yapılır.
İdari Tatil Hafta içi uygulaması yapılır.

DİĞER ( Özel Servis Numaraları, TT TES ( Aynı Terminal ), İnternet Aramaları)

Günler Normal İndirimli (%50)
Hafta İçi ( Pazartesi–Cumartesi) 08.00-20.00 20.00-08.00
Pazar - Cumartesi 20.00 – Pazartesi 08.00
Resmi Tatil Pazar günü uygulaması yapılır.
İdari Tatil Hafta içi uygulaması yapılır.

TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ (THD)
REKABET KURUMUNA BAŞVURUDA BULUNDU

Tüketici Hakları Derneği Rekabet Kurumuna başvuruda bulunarak aşağıdaki taleplerde bulunmuştur.

1- Şikayetimizle ilgili olarak 4054 Sayılı Yasa’nın 41.maddesi uyarınca Türk Telekom A.Ş. hakkında, aynı Yasa’nın 6.maddesine aykırı eylemleri nedeniyle soruşturma açılması,

2- Doğal tekel durumunun kötüye kullanılarak şehir içi görüşme ücretleri ve sabit ücretlere ilişkin uygulanan zammın ve yukarıda bahsedilen diğer uygulamaların Yasa’nın 16.maddesi gereğince para cezası ile cezalandırılması,

3- Türk Telekom A.Ş.’nin 4054 Sayılı Yasaya aykırı eylemlerinin aynı Yasa’nın 9.maddesi gereğince sona erdirilmesine ve ihlal erdirilinceye kadar geçecek süre için ise Yasa’nın 17/a maddesi gereğince süreli para cezası ile cezalandırılması,

4- Soruşturma süresince gerektiğinde tüketicilerin haklarının korunması için Yasa’nın 9.maddesi gereğince gereken geçici önlemlerin alınması,

5- Görüşme ve sabit fiyatların makul seviyelere indirilmesi ve tüketiciler aleyhine olan yukarıda bahsedilen diğer uygulamalar için azami özenin gösterilmesi gerektiğinin, 4054 Sayılı Yasa’nın 9.maddesinin 1.fıkrası uyarınca bildirilmesi,


Turhan ÇAKAR
Tüketici Hakları Derneği
Genel Başkanı