Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 
TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ - YAZILARIMIZ - MAKALELER
 

CE İşareti

Avrupa Birliğinin teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği yeni yaklaşım politikası kapsamında hazırlanan bazı yeni yaklaşım direktifleri kapsamındaki ürünlerin taşıması gereken bir işarettir.

CE işareti, yeni yaklaşım kapsamındaki ürünün; insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından sahip olması gereken asgari güvenlik koşulları gibi temel gerekliliklerinin yerine getirildiğini gösteren bir işarettir.

CE işareti bir kalite işareti değildir ; ürünün, yukarıda belirtilen temel gerekler bakımından asgari güvenlik koşullarına sahip olduğunu gösterir.

Yeni yaklaşım kapsamında bulunan ürüne ilişkin direktif, yukarıda belirtilen temel gereklerden bir kısmının veya tamamının karşılanmasına yönelik olabilir.

CE işaretini gerektiren direktiflerin bazıları güvenlikten farklı boyutlarda ( örneğin ; elektromanyetik uyumluluk, enerji verimliliği gibi) da ilgili olabilmektedir.

Ülkemizin dış ticaret açısından, bu işareti taşıması gerektiği halde taşımayan bir ürünün AB üyesi ülkelere ihracatı mümkün değildir. Diğer taraftan mevzuat uyumu tamamlanmış ve zorunlu uygulamaya girmiş ürün yönetmelikleri kapsamına giren ürünlerden CE işareti taşıması gerektiği halde taşımayan ürünlerin ülkemize ithal edilmesi mümkün değildir.

CE İŞARETİ İLİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN KURALLAR

• Belirli direktifler aksini gerektirmedikçe, CE işareti zorunludur. Bu kapsamda olan bir ürün üzerine bu ürün pazara sunulmadan veya hizmete sokulmadan önce CE işareti iliştirilmelidir.

• Ürünlerin, hepsi de CE işareti iliştirilmesini gerektiren birden fazla direktife tabi ise, işaretleme, ürünün bütün direktiflerin hükümlerine uyduğunun kabul edildiğini gösterir.

• Bir ürün, iliştirilmesine dair hüküm içeren bir direktif kapsamına girmedikçe, üzerine CE işareti konamaz.

CE İşareti iliştirme yükümlülüğü, buna ilişkin direktifler kapsamına giren ve AB pazarına yönelmiş tüm ürünleri kapsar. Bu nedenle CE işareti;

• Üye ülkelerde veya üçüncü ülkelerde üretilmiş olsun tüm yeni ürünlere,

• Üçüncü ülkelerden ithal edilen kullanılmış ve ikinci el ürünlere,

• Direktiflere göre yeni ürün olarak kabul edilen ciddi olarak değişim görmüş ürünlere, İliştirilmelidir.

CE İŞARETİ TAŞIMASI ZORUNLU BAZI ÜRÜNLER

Tüketim Malları : Bilgisayar, çocuk oyuncakları, mobil telefon, televizyon, radyo, cep telefonu, düdüklü tencere, yemek pişirme-ısınma-sıcak su elde etme-soğutma amaçlı gaz yakan cihazlar, çamaşır makinesi-bulaşık makinesi-ütü gibi elektrikli cihazlar, mikrodalga fırınlar, güneş gözlükleri, dalış gözlükleri, bisiklet kaskı gibi tüketim malları,

Sağlık Ürünleri : İlk yardım bandajları, gebelik testi kitleri, hepatit B testi kitleri, kalp pilleri, diğer tıbbi cihazlar,

Sanayi Malları : Ahşap işleri makineleri, elişçiliği aletleri, sıkıştırılmış hava silindirleri,

Yapı Malzemeleri : Pencere, çimento,

Diğer : Asansörler, gezi amaçlı tekneler, ölçü aletleri,

ÜLKEMİZDEKİ YETKİLİ VE SORUMLU KAMU KURULUŞLARI

4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun’a göre; yeni yaklaşım direktifleri kapsamına giren ve CE işareti taşıması zorunlu olan ürün grupları ve ilgili direktiflerin uyumundan sorumlu olan kamu kuruluşları şunlardır:

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının sorumlu olduğu ürün grupları: Alçak gerilim cihazları, basit basınçlı kaplar, elektromanyetik cihazlar, makineler, otomatik olmayan tartı aletleri, gaz yakan cihazlar, sıcak su kazanları, sivil kullanım amaçlı patlayıcılar, muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılan ekipmanlar, asansörler, basınçlı ekipmanlar, yolcu taşıma amaçlı kablo üzerinde hareket eden araçlar, ölçü aletleri,

Sağlık Bakanlığı’nın sorumlu olduğu ürün grupları: Oyuncaklar, vücuda yerleştirilebilir tıbbi cihazlar, tıbbi cihazlar, vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları,

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın sorumlu olduğu ürün grupları: Kişisel koruyucu donanım,

Denizcilik Müsteşarlığı’nın sorumlu olduğu ürün grupları: Gezi amaçlı tekneler,

Telekomünikasyon Kurumu’nun sorumlu olduğu ürün grupları: Radyo ve telekomünikasyon terminal cihazları.

Turhan ÇAKAR
Tüketici Hakları Derneği
Genel Başkanı