Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 
TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ - YAZILARIMIZ - MAKALELER
 

Petrol Kanunu ve Enerji Politikaları

Türk Petrol Kanunu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’ndan tartışılmadan, hızlı bir şekilde, yangından mal kaçırırcasına geçirilmiştir.

Kanun, Cumhurbaşkanımız Sayın Ahmet Necdet Sezer tarafından veto edilmiştir.

Enerji ve petrol tüm ülkeler ve toplumlar için en stratejik konuların başında gelmektedir.

Türkiye ve Türk toplumu olarak, zaten , petrol ürünleri ve doğalgaz yönünden dışa bağımlılığın cezasını uzun yıllardan beri çok acı bir şekilde ödemekteyiz.

Oysa, Türk Petrol Kanunu ile petrol kaynaklarımızın arama ve işletme hakkı yabancı petrol şirketlerine devredilmektedir.

Kendi ulusal petrol kaynaklarımız üzerinde devletin ve kamunun ağırlığı ve tasarrufu ortadan kaldırılıyor.

Petrol kaynaklarımızı arama ve işletme hakkının Türk Petrol Kanunu ile yabancı petrol şirketlerine devredilmesi kuzunun kurda teslim edilmesi demektir, bağımsızlığımızdan vazgeçmek ve intihar demektir.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun ilk yıllarında Atatürk ve arkadaşlarının en çok zorlandığı konuların başında kapitülasyonların kaldırılması ve yabancı şirketlerin elindeki ülkemiz varlıklarının millileştirilmesi gelmekteydi.

Çünkü , tam bağımsızlığın en temel koşullarından birisinin ekonomik bağımsızlıktan geçtiğini bilen ve gören Atatürk ve arkadaşları bunu yapmak zorundaydı.

HÜKÜMETE SORUYORUZ

• Madem ki , en stratejik varlığımız olan petrolün aranması ve işletilmesi hakkını yabancı petrol şirketlerine devredecektik, emperyalizme karşı Kurtuluş Savaşını niye yaptık?

• Atatürk ve arkadaşları kapitülasyonları niye kaldırdı, millileştirmeleri neden yaptı?

• Türkiye ve Türk toplumu neden dünyanın en pahalı enerjisini tüketen ülkelerin ve toplumların başında geliyor?

• Birçok ülke ( örneğin; Venezüella, Bolivya, Rusya, Fransa vd ) kendi doğal kaynaklarına ve petrolüne sahip çıkarken ve kamulaştırma yaparken, ülkemizin petrol kaynağını yabancı petrol şirketlerine teslim etmenizin anlamı nedir?

• Türk Petrol Kanunu, ülkemizin enerji güvenliğini tehlikeye atmayacak mı?

• Ülkemiz için yaşamsal öneme sahip olan Petrol Kanununu, demokratik kitle örgütleri, meslek kuruluşları, sendikalar ve diğer siyasi partilerle tartışmadan, onların görüşü alınmadan niçin Meclisten hızlı bir şekilde geçirdiniz?

NE İSTİYORUZ NE İSTEMİYORUZ

Tüketici Hakları Derneği olarak, Cumhurbaşkanımızın açıklamalarını, uyarılarını son derece haklı ve önemli görüyor ve Petrol Yasası’nın geri çekilmesini istiyoruz.

Türk Petrol Kanunu ile kapitülasyonlar yeniden hortlatılıyor.

Bu nedenle, petrol arama ve işletme imtiyazı yabancılara verilemez.

Bu yasa, Türkiye’nin petrol varlığını savaşsız, silahsız yabancılara teslim edilmesinin adıdır.

Bu Kanun ile ülkemizin ve halkımızın enerji güvenliği ve çıkarları yabancıların inisiyatifine bırakılmaktadır.

Tüketiciler olarak petrol ve diğer enerji kaynaklarımızın devlet ve kamu eliyle en etkin bir şekilde aranmasını ve işletilmesini istiyoruz.

Çünkü , tüketiciler ve ülkemiz; ancak, kamu ve devlet eliyle kendi petrol ve diğer enerji kaynaklarımız işletilirse; ucuz, güvenli ve sürekli enerji tüketebilme olanağına kavuşabilir.

Ülkemizin ve halkımızın enerji güvenliğinin tehlikeye girmesini istemiyoruz.

Kendi petrol kaynağımızın yabancı firmaların ve emperyalist tekellerin elinde bir güç kaynağı olarak ülkemiz ve halkımız üzerinde bir baskı ve sömürü aracı olmasını istemiyoruz.

Ülkemizin, kendi hükümetimiz eliyle bir sömürge ülke yapılmasını istemiyoruz.

Petrol kaynaklarımız üzerindeki egemenlik hakkımızın yabancı firmalara verilmesini istemiyoruz.


Turhan ÇAKAR
Tüketici Hakları Derneği
Genel Başkanı