Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 
TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ - YAZILARIMIZ - MAKALELER
 

Çok Pahalı Isınıyoruz

Yakıt tüketimi, ısıtma ve ısınma en temel tüketici hakkı ve gereksinmesi olmakla birlikte en temel kamu hizmetidir.

Ülkemizde giderek kullanımı yaygınlaşan doğalgaz giderleri, yoksul ve dar gelirli tüketicilerin aylık ve yıllık giderleri içerisinde, kirada oturanlar için gıdadan sonra 3.sırada, kendi evinde oturanlar için ise 2.sırada gelmektedir.

Tüketicilerin alım gücünün düşüklüğünü, dar gelirli ve yoksul tüketicilerin varlığını dikkate alarak, doğalgazın tüketicilere düşük fiyattan sunulmasının sağlanması sosyal devletin ve belediyelerin en temel görevi ve sorumluğudur.

Ancak, kendi doğal enerji kaynaklarını devre dışı bırakarak konutlarda kullanılan yakıtı ithal doğalgaza dayalı duruma getirip, ülkesini ve tüketicisini sıkıntıdan sıkıntıya sokan, zarar uğratan hiçbir ülke yönetimi Türkiye’deki gibi olmamıştır.


TÜKETİCİLERİN ÇOĞUNLUĞU YAKIT FAKİRİ

İngiltere’de yaşayan tüketicilerin yakıt giderleri gelirlerinin yüzde beşini geçiyor ise “ yakıt fakiri” sayılmakta ve 100 pount ile 300 pount arasında kendilerine yardım yapılmaktadır.

Oysa ki, gerek ülkemizde gerekse Ankara’da yaşayan tüketicilerin ya da ailelerin yarıdan çoğunun yakıt gideri gelirlerinin yüzde beşini geçmektedir.

Böyle olunca, ülkemizde ve Ankara’da tüketicilerin ya da ailelerin yarıdan çoğu yakıt fakiri sayılır.

Ülkemizde ya da Ankara’da yakıt fakiri sayılan ailelerin bir kısmına kömür yardımı yapılıyorsa da, bu yardım daha çok siyasi çıkarlar uğruna, oy oranlarının yüksek olduğu kesimlere ve oy alınabilecek kişi ve ailelere yapılmaktadır.

Bunun yanı sıra, dağıtılan kömürün hava kirliliğini artırıcı özelliği nedeniyle de sağlık açısından çevreye ve tüketicilere zarar verilmektedir.

ANKARA’DA DOĞALGAZA NE KADAR ÖDÜYORUZ

4 kişilik bir ailenin, yaşadığı konutlarda 1 yılda tüketilen ortalama doğalgaz miktarı: 1500m3.

Ankara’da 1 m3. doğalgazın fiyatı: 61.56 ykrş.(KDV dahil)

Buna göre;
1 Yıllık Ortalama Doğalgaz Gideri : 923.00 YTL.
1 Aylık Ortalama Doğalgaz Gideri : 77.00 YTL.

Ücretlilerin Gelir Durumu :
Asgari ücretli bir işçinin net aylık ücreti :402YTL./Ay
9. Derecede çalışan bir memurun net aylık ücreti : 706YTL/Ay
5.dereceden emekli bir memurun net aylık ücreti : 686YTL/Ay

Buna Göre, Ücretlilerin Aylık Ortalama Doğalgaz Giderleri ;

Asgari ücretli bir işçinin aylık ücretinin %19’unu oluşturuyor.
9.derecede çalışan bir memurun aylık ücretinin %11’ini oluşturuyor.
5.dereceden emekli bir memurun aylık ücretinin %11’ini oluşturuyor.

Yukarıdaki tabloya göre, ülkemizde ve Ankara’da alım gücü düşük, yoksul ve dar gelirli tüketiciler, alım güçleri dikkate alındığında, dünyanın en pahalı doğalgazını tüketmekte ve çok pahalıya ısınmaktadırlar. Bunun nedeni, hükümetin yüksek bedellerle yapmış olduğu doğalgaz alım sözleşmeleridir.

Tüketiciler, yanlış ve dışa bağımlı enerji ve doğalgaz politikalarına kurban edilerek, soyulmaktadır.

Uygulanan bu yanlış ve ithalata dayalı enerji ve doğalgaz politikaları sosyal devlet ve belediyecilik anlayışına, kamu yararına, tüketici haklarına baştan sona aykırıdır.

ISI YALITIMI İYİ DEĞİL

Çok pahalı ısınmamızın diğer bir nedeni ise, konutlardaki ısı yalıtımının iyi olmaması ve yalıtımsız konutlar nedeniyle ısı kayıplarının yüksek olmasıdır.

Ne yazık ki, Isı Yalıtım Yönetmeliği de yeterince uygulanmamaktadır. Gelişmiş Batı ülkelerinde binaların ısı yalıtımına önem verilmekte ve bu konuda tüketicilere yardım edilmektedir. Ancak, ülkemizde Enerji Verimliliği Kanun tasarısı yasalaşmadığından tüketiciler ısı yalıtımına ilişkin destekten yararlanamamaktadır.

Diğer taraftan, katı yakıt sobalarının teknolojik yönden geri olması nedeniyle, hem yüzde elli oranında ısı kaybına, hem de çevre ve hava kirliliğine neden olunmaktadır.

TÜKETİCİLER OLARAK NE İSTİYORUZ

• Enerjide ve doğalgazda zaman zaman oluşan ve ileride de oluşabilecek darboğazlarla ve krizlerle karşılaşmamak için ithal enerji ve ithal doğalgaz yerine kendi doğal kaynaklarımızın etkin olarak tüketici haklarına ve çevreye uygun bir şekilde kullanılabileceği bir enerji politikası uygulansın.

• Enerji üretimi kamulaştırılsın.

• Tüketici hakları, sosyal devlet ve kamu yararı gereğince, İngiltere’de olduğu gibi yakıt gideri gelirinin yüzde beşinden fazla olan ve yakıt fakiri sayılan tüketici ve ailelere parasal destek sağlansın.

• Isı Yalıtım Yönetmeliği’nin uygulanması konusunda ilgili ve yetkililer görev ve sorumluluklarını yerine getirsinler.

• Eski konutlarda ısı yalıtımı sağlanabilmesi için tüketicilere parasal destek sağlansın.

• Hem ısı kaybına hem de çevre ve hava kirliliği ile zehirlenmelere neden olan teknolojisi ilkel kalmış katı yakıt sobalarının üretimi yasaklansın, verimliliği yüksek, çevre ve hava kirliliği ile zehirlenmelere neden olmayan yüksek teknolojik düzeye sahip ısınma cihazı üretimine ağırlık verilsin.


Turhan ÇAKAR
Tüketici Hakları Derneği
Genel Başkanı