Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 
TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ - YARGI KARARLARI - MAHKEME KARARLARI
 

ASKİ Su Sayacı Tüketici Lehine

Ankara 7.Tüketici Mahkemesi

DAVACI : ASKİ Genel Müdürlüğü
DAVALI : Bir tüketici

DAVA KONUSU : ASKİ’nin hakem heyeti kararına itirazı

İDDİA : Davacı vekili dilekçesinde; davalının su sayacının sökülerek yerine elektronik sayaç takıldığını, ancak kendi talebi ve onayı olmadığını ileri sürerek, Keçiören Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyetine müracaat ettiğini ve Heyetin 22.03.2006 tarih ve 117 sayılı kararı ile davalının talebinin kabulüne ve ödenen tutarın iadesine karar verdiğini belirterek, Hakem heyeti kararının iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

KARAR : Dosya içersinde toplanan tüm deliller, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararı, 3516 Sayılı Ölçü ve Ayarlar Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak çıkarılan Yönetmelik 9/b maddesi ile 4077 Sayılı Kanunun 6, 11/A madde hükümlerine aykırı olacak şekilde ASKİ Yönetim Kurulu tarafından abonelik sözleşmesine alınan kararla ilave edilen hüküm haksız şart niteliğinde olup, Hakem Heyetince verilen karar bu yönüyle usul ve yasaya uygun bulunduğundan davanın reddine karar vermek gerekmiştir.